ทริป
ยินดีต้อนรับ ผู้จัดการโรงแรม
มาเริ่มกันเลย
มองหาการเติบโตทางธุรกิจของคุณ ด้วยเครื่องมือค้นหาการท่องเที่ยวระดับโลกอยู่หรือเปล่า?
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโรงแรม ที่พักให้เช่า หรือที่พักประเภทอื่นๆ KAYAK สามารถทำงานร่วมกับคุณ สร้างรายชื่อที่พักของคุณฟรี หรือเชื่อมต่อกับหนึ่งใน พันธมิตรเครื่องมือทำการจอง ของเรา เพื่อแสดงราคา และห้องว่าง
วิธีการใช้งาน
สร้างรายชื่อที่พักของคุณเพื่อแสดงในผลลัพธ์การค้นหาของเรา
คุณมี 2 ตัวเลือก: สร้างรายชื่อโรงแรมฟรี (ราคา และห้องว่าจะไม่แสดง) หรือเชื่อมต่อกับ KAYAK ผ่านเครื่องมือทำการจอง เพื่อให้เราได้แสดงราคา และห้องว่าง
แก้ไขรายชื่อหรือดูที่พักของคุณ
ทำการปรับเปลี่ยนรายชื่อที่พักที่มีอยู่ของคุณโดยการ แก้ไขข้อมูลการติดต่อ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก, อัพเดทรูปถ่าย หรือลบรายชื่อที่พักของคุณออก
วิเคราะห์ผลลัพธ์ของคุณ
ดูว่าที่พักของคุณมีประสิทธิภาพแค่ไหน เพื่อได้รับประสบการณ์ KAYAK ได้มากที่สุด
การเช่าที่พักเพื่อการพักผ่อน
เพื่อให้รายชื่อโรงแรมหรือที่พักของคุณแสดงข้อมูลและราคาบน KAYAK จะต้องสามารถทำการจองได้ผ่านเอเจนซี่ท่องเที่ยวออนไลน์ (เช่น Travelocity, Booking.com) หรือ Booking Engine (เช่น WIHP หรือ Travelclick) เมื่อรายชื่อที่พักของคุณสามารถจองได้ผ่านผู้ให้บริการที่ทำงานร่วมกับ KAYAK เราสามารถดึงข้อมูลและแสดงราคาสำหรับโรงแรมหรือที่พักของคุณ
แสดงโรงแรมของคุณพร้อมด้วยราคา และห้องว่าง
หากคุณต้องการที่จะแสดงราคา และห้องว่างแบบเรียลไทม์ และอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถทำการจองผ่านระบบออนไลน์ โรงแรมของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับ KAYAK ผ่านทางระบบอินเตอร์เฟส เรียกว่า “เครื่องมือทำการจอง” นี้เป็นเพียงผู้ให้บริการบางส่วนที่สามารถซิงค์ข้อมูลของคุณกับ KAYAK ได้
ถึงเวลาหาผู้เข้าพักแล้ว
หากคุณมีรายชื่ออยู่แล้วใน OTA ที่เราร่วมงานด้วย ที่พักของคุณจะแสดงในผลลัพธ์ของ KAYAK
หากคุณต้องการลบรูปภาพที่หนึ่งในพันธมิตรของเราแสดง ประสบปัญหา หรือมีข้อเสนอแนะระหว่างการใช้งาน กรุณาแจ้งให้เราทราบ