ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก โอ๊คแลนด์ Auckland Intl ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากโอ๊คแลนด์ Auckland Intlไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 10 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 20 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
AKL
00:00
BKK
00:40
24ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
01:50
25ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ซื่อชวนแอร์ไลน์
ซื่อชวนแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
02:55
26ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
17:55
17ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 25 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
AKL
00:00
BKK
14:25
14ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
19:05
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 5 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
22:35
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
15:40
16ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 4 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
AKL
00:00
BKK
02:40
26ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
19:40
19ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 33 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
01:30
25ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
19:55
19ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
18:10
18ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
22:20
22ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 13 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
01:25
25ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
แควนตัสแอร์เวย์
แควนตัสแอร์เวย์
AKL
00:00
BKK
14:45
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
17:10
17ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 28 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 3 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
AKL
00:00
BKK
21:30
21ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
17:55
17ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 28 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ซื่อชวนแอร์ไลน์
ซื่อชวนแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
02:40
26ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
17:55
17ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 31 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ซื่อชวนแอร์ไลน์
ซื่อชวนแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
02:30
26ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
17:55
17ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
AKL
00:00
BKK
03:00
27ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
23:10
23ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 27 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
AKL
00:00
BKK
00:00
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
13:50
13ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 21 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 3 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ซื่อชวนแอร์ไลน์
ซื่อชวนแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
02:55
26ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
19:35
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 30 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
AKL
00:00
BKK
19:00
19ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
02:35
26ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 28 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 5 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
AKL
00:00
BKK
00:00
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
12:50
13ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 32 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
01:30
25ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
01:45
25ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
15:05
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
22:20
22ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ซื่อชวนแอร์ไลน์
ซื่อชวนแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
02:55
26ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
18:35
18ชม. 35น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

โอ๊คแลนด์
฿ 16,950
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 16,950