ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก โอซาก้า Kansai International ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากโอซาก้า Kansai Internationalไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KIX
00:00
BKK
05:55
5ชม. 55น.
บินตรง
BKK
00:00
KIX
05:45
5ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
KIX
00:00
BKK
05:50
5ชม. 50น.
บินตรง
BKK
00:00
KIX
05:45
5ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
KIX
00:00
BKK
09:50
9ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
11:05
11ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 9 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
KIX
00:00
BKK
02:50
26ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
12:45
12ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 3 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
KIX
00:00
BKK
09:45
9ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
00:20
24ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
เจจูแอร์
เจจูแอร์
KIX
00:00
BKK
14:45
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
KIX
00:00
BKK
15:25
15ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
19:15
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 27 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
KIX
00:00
BKK
05:55
5ชม. 55น.
บินตรง
BKK
00:00
KIX
22:05
22ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 26 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 3 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ซื่อชวนแอร์ไลน์
ซื่อชวนแอร์ไลน์
KIX
00:00
BKK
23:35
23ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
21:45
21ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
KIX
00:00
BKK
13:05
13ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
16:35
16ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไทเกอร์แอร์ ไต้หวัน
ไทเกอร์แอร์ ไต้หวัน
KIX
00:00
BKK
09:10
9ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
20:15
20ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 26 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
KIX
00:00
BKK
14:55
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
15:35
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
KIX
00:00
BKK
05:50
5ชม. 50น.
บินตรง
BKK
00:00
KIX
05:45
5ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
KIX
00:00
BKK
11:50
11ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
15:20
15ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 9 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
KIX
00:00
BKK
06:15
30ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
10:05
10ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 26 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
KIX
00:00
BKK
18:35
18ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
23:35
23ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
KIX
00:00
BKK
11:20
11ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
07:50
7ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 27 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
KIX
00:00
BKK
05:50
5ชม. 50น.
บินตรง
BKK
00:00
KIX
05:45
5ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: จ. 16 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KIX
00:00
BKK
02:10
26ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
05:45
5ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
KIX
00:00
BKK
22:50
22ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
11:05
11ชม. 05น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

โอซาก้า
฿ 8,566
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 8,566