ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก โอซาก้า Kansai International ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากโอซาก้า Kansai Internationalไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
KIX
00:00
BKK
05:50
5ชม. 50น.
บินตรง
BKK
00:00
KIX
05:45
5ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KIX
00:00
BKK
05:55
5ชม. 55น.
บินตรง
BKK
00:00
KIX
05:45
5ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: พ. 22 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 24 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
KIX
00:00
BKK
21:55
21ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
11:30
11ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 17 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 32 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
KIX
00:00
BKK
02:50
26ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
12:45
12ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 13 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
KIX
00:00
BKK
10:10
10ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
09:15
9ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เจจูแอร์
เจจูแอร์
KIX
00:00
BKK
14:09
14ชม. 09น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
15:35
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
แอร์มาเก๊า
แอร์มาเก๊า
KIX
00:00
BKK
20:05
20ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
15:30
15ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 17 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
KIX
00:00
BKK
16:40
16ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
11:40
11ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
KIX
00:00
BKK
16:30
16ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
07:40
7ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 27 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
KIX
00:00
BKK
05:55
5ชม. 55น.
บินตรง
BKK
00:00
KIX
05:10
5ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
KIX
00:00
BKK
09:55
9ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
10:35
10ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 31 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 43 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
KIX
00:00
BKK
12:20
12ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
05:00
5ชม. 00น.
บินตรง
ขาออก: อา. 17 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 4 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 50 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
KIX
00:00
BKK
10:40
10ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
10:35
10ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ไทเกอร์แอร์ ไต้หวัน
ไทเกอร์แอร์ ไต้หวัน
KIX
00:00
BKK
01:55
25ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
20:15
20ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
KIX
00:00
BKK
05:50
5ชม. 50น.
บินตรง
BKK
00:00
KIX
05:45
5ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: ส. 26 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 29 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
KIX
00:00
BKK
02:15
26ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
10:40
10ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
KIX
00:00
BKK
18:55
18ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
08:35
8ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 17 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
KIX
00:00
BKK
04:40
28ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
17:40
17ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
KIX
00:00
BKK
05:50
5ชม. 50น.
บินตรง
BKK
00:00
KIX
05:45
5ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 13 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
KIX
00:00
BKK
09:35
9ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KIX
12:00
12ชม. 00น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

โอซาก้า
฿ 8,561
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 8,561