ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก โอซาก้า Itami ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากโอซาก้า Itamiไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 24 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 12 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 50 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
ITM
09:35
BKK
20:35
11ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
04:55
ITM
13:40
8ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 3 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 8 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
ITM
08:00
BKK
08:20
24ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
13:35
ITM
12:10
22ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
ITM
10:40
BKK
21:00
10ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
05:45
ITM
14:35
8ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 10 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
ITM
14:30
BKK
02:05
11ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
04:55
ITM
13:40
8ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
ITM
16:20
BKK
03:00
10ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
05:45
ITM
14:35
8ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
ITM
15:30
BKK
03:00
11ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
05:45
ITM
14:35
8ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 4 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
ITM
15:30
BKK
02:05
11ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
04:55
ITM
13:40
8ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
ITM
16:20
BKK
03:00
10ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
05:45
ITM
14:35
8ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 3 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
ITM
08:00
BKK
11:45
27ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
13:35
ITM
12:10
22ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 31 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 7 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
ITM
15:25
BKK
02:05
10ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
04:55
ITM
13:20
8ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
ITM
16:20
BKK
03:00
10ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
05:45
ITM
14:35
8ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
ITM
16:20
BKK
03:00
10ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
05:45
ITM
14:35
8ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
ITM
16:20
BKK
03:00
10ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
05:45
ITM
14:35
8ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
ITM
16:20
BKK
03:00
10ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
05:45
ITM
14:35
8ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
ITM
13:15
BKK
03:00
13ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
05:45
ITM
14:35
8ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
ITM
11:30
BKK
03:00
15ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
05:45
ITM
14:35
8ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
ITM
16:20
BKK
03:00
10ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
05:45
ITM
14:35
8ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
ITM
16:20
BKK
03:00
10ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
05:45
ITM
14:35
8ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 6 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
ITM
15:30
BKK
03:00
11ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
05:45
ITM
14:35
8ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
ITM
03:10
BKK
03:00
23ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
05:45
ITM
04:40
22ชม. 55น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

โอซาก้า
฿ 14,325
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 14,325