ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก โบโลญญา Guglielmo Marconi ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากโบโลญญา Guglielmo Marconiไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 19 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BLQ
00:00
BKK
21:50
21ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
BLQ
21:55
21ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 27 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BLQ
00:00
BKK
02:35
26ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BLQ
06:30
30ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BLQ
00:00
BKK
16:05
16ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BLQ
15:45
15ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 19 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BLQ
00:00
BKK
11:45
35ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
BLQ
12:35
36ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BLQ
00:00
BKK
21:25
21ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BLQ
17:50
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 31 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
BLQ
00:00
BKK
15:25
15ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BLQ
17:10
17ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 7 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 20 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
KLM
KLM
BLQ
00:00
BKK
09:10
33ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
BLQ
14:55
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BLQ
00:00
BKK
03:20
27ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BLQ
17:30
17ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BLQ
00:00
BKK
16:55
16ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BLQ
15:55
15ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 4 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 18 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BLQ
00:00
BKK
14:35
14ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BLQ
18:30
18ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 30 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 5 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ลุฟท์ฮันซ่า
ลุฟท์ฮันซ่า
BLQ
00:00
BKK
13:45
13ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BLQ
15:05
16ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BLQ
00:00
BKK
21:25
21ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BLQ
22:10
22ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 26 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
BLQ
00:00
BKK
16:50
16ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BLQ
17:10
17ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 19 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 2 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BLQ
00:00
BKK
02:25
26ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BLQ
18:30
18ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 16 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BLQ
00:00
BKK
21:25
21ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BLQ
00:45
24ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 8 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BLQ
00:00
BKK
11:25
35ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BLQ
02:05
26ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BLQ
00:00
BKK
21:25
21ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BLQ
22:10
22ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 31 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 10 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
BLQ
00:00
BKK
15:25
15ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BLQ
04:10
28ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BLQ
00:00
BKK
16:00
16ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BLQ
05:30
29ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 10 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 20 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
KLM
KLM
BLQ
00:00
BKK
09:10
33ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
BLQ
14:55
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

โบโลญญา
฿ 17,133
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 17,133