ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก โตเกียว ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากโตเกียวไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: ส. 26 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
HND
00:00
BKK
20:15
20ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HND
20:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
HND
00:00
BKK
23:00
23ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HND
17:30
17ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 30 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
HND
00:00
BKK
07:50
7ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HND
19:15
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 3 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
HND
00:00
BKK
12:40
12ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HND
10:50
10ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 29 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
HND
00:00
BKK
14:50
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HND
11:55
11ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
HND
00:00
BKK
00:40
24ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HND
01:10
25ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
HND
00:00
BKK
09:00
9ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HND
08:30
8ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 26 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
HND
00:00
BKK
03:30
27ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HND
21:10
21ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 19 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
HND
00:00
BKK
17:30
17ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HND
10:10
10ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
HND
00:00
BKK
00:40
24ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HND
18:00
18ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
HND
00:00
BKK
12:50
12ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HND
12:35
12ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 29 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
HND
00:00
BKK
21:05
21ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HND
19:15
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
HND
00:00
BKK
00:10
24ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HND
18:00
18ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 20 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 2 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
HND
00:00
BKK
00:40
24ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HND
21:20
21ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 9 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
HND
00:00
BKK
03:40
27ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HND
17:30
17ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 30 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
HND
00:00
BKK
22:05
22ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HND
00:10
24ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 26 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 28 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
HND
00:00
BKK
07:50
7ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HND
19:15
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 3 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
HND
00:00
BKK
12:40
12ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HND
10:50
10ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
HND
00:00
BKK
03:30
27ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HND
18:00
18ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 2 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
HND
00:00
BKK
06:20
6ชม. 20น.
บินตรง
BKK
00:00
HND
06:10
6ชม. 10น.
บินตรง
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

โตเกียว
฿ 10,558
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 10,558