ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก โตรอนโต ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากโตรอนโตไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: ส. 28 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 11 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YTZ
00:00
BKK
15:35
39ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YTZ
11:45
35ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 29 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 17 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YTZ
00:00
BKK
02:15
26ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YTZ
01:20
49ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 25 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YTZ
00:00
BKK
17:25
41ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YTZ
02:45
26ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 25 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YTZ
00:00
BKK
02:45
26ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YTZ
02:45
26ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 13 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 21 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YTZ
00:00
BKK
02:21
26ชม. 21น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YTZ
01:30
25ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YTZ
00:00
BKK
23:26
23ชม. 26น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YTZ
02:20
26ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YTZ
00:00
BKK
22:10
46ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YTZ
08:35
32ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 25 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 11 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YTZ
00:00
BKK
20:40
44ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YTZ
14:05
38ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 11 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YTZ
00:00
BKK
23:45
23ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YTZ
14:05
38ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YTZ
00:00
BKK
07:30
31ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YTZ
08:35
32ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 25 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YTZ
00:00
BKK
01:45
25ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YTZ
02:45
26ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 21 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 7 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YTZ
00:00
BKK
03:40
27ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YTZ
02:35
26ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 28 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 12 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YTZ
00:00
BKK
03:45
27ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YTZ
01:10
49ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 24 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 10 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YTZ
00:00
BKK
03:40
27ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YTZ
22:35
46ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 22 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YTZ
00:00
BKK
21:05
45ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YTZ
04:55
28ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 24 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YTZ
00:00
BKK
21:05
45ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YTZ
04:35
28ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YTZ
00:00
BKK
02:21
26ชม. 21น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YTZ
01:35
25ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 12 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YTZ
00:00
BKK
03:40
27ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YTZ
01:35
25ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 12 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YTZ
00:00
BKK
23:10
23ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YTZ
01:35
25ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 25 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YTZ
00:00
BKK
17:25
41ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YTZ
02:45
26ชม. 45น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

โตรอนโต
฿ 30,306
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 30,306