ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก โตรอนโต Pearson Intl ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากโตรอนโต Pearson Intlไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 22 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 2 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YYZ
10:25
BKK
02:10
39ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
15:20
YYZ
20:25
53ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 8 ก.พ. 2018 ขากลับ: ศ. 6 เม.ย. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 57 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
YYZ
19:45
BKK
19:35
23ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
11:10
YYZ
04:55
41ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 24 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
YYZ
18:55
BKK
01:45
30ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
13:55
YYZ
04:25
38ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 11 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
YYZ
11:35
BKK
06:45
19ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
04:15
YYZ
03:25
23ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
เดลต้า
เดลต้า
YYZ
05:55
BKK
08:50
26ชม. 55น.
2 แวะพัก
BKK
18:40
YYZ
04:45
34ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 24 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 11 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
YYZ
18:25
BKK
18:25
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
17:35
YYZ
01:35
32ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
YYZ
13:20
BKK
09:40
20ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
22:00
YYZ
22:15
24ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 3 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
YYZ
05:05
BKK
07:10
50ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
21:10
YYZ
16:17
43ชม. 07น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 24 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
KLM
KLM
YYZ
13:10
BKK
17:05
27ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
07:15
YYZ
22:35
39ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 7 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
YYZ
14:20
BKK
16:35
26ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
05:50
YYZ
23:05
41ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 19 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
YYZ
10:35
BKK
16:10
29ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
16:10
YYZ
16:00
47ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 28 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YYZ
10:25
BKK
02:55
40ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
10:40
YYZ
20:25
57ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YYZ
10:25
BKK
21:40
35ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
15:55
YYZ
20:25
28ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 6 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
YYZ
18:25
BKK
20:15
49ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
20:30
YYZ
20:55
48ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 25 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 38 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
YYZ
21:45
BKK
08:30
34ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
11:50
YYZ
04:30
40ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 17 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 1 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YYZ
10:25
BKK
02:10
39ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
15:20
YYZ
20:25
29ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
เดลต้า
เดลต้า
YYZ
08:00
BKK
08:50
24ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
20:10
YYZ
04:45
32ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
YYZ
21:50
BKK
01:20
27ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
13:20
YYZ
20:55
31ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 13 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
YYZ
18:30
BKK
06:50
36ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
18:50
YYZ
04:25
33ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 26 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 37 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
YYZ
21:45
BKK
09:25
35ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
11:50
YYZ
04:30
40ชม. 40น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

โตรอนโต
฿ 20,652
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 20,652