ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก โซล Incheon Intl Airport ไป ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ICN - CNX)

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากโซล Incheon Intl Airportไปท่าอากาศยานเชียงใหม่

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 17 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
ICN
00:00
CNX
13:45
13ชม. 45น.
1 แวะพัก
CNX
00:00
ICN
08:25
8ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ICN
00:00
CNX
23:05
23ชม. 05น.
1 แวะพัก
CNX
00:00
ICN
20:35
20ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
ICN
00:00
CNX
09:05
9ชม. 05น.
1 แวะพัก
CNX
00:00
ICN
17:40
17ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
ICN
00:00
CNX
17:10
17ชม. 10น.
2 แวะพัก
CNX
00:00
ICN
04:50
28ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
ICN
00:00
CNX
05:40
5ชม. 40น.
บินตรง
CNX
00:00
ICN
05:16
5ชม. 16น.
บินตรง
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
ICN
00:00
CNX
13:45
13ชม. 45น.
1 แวะพัก
CNX
00:00
ICN
08:25
8ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
ICN
00:00
CNX
13:45
13ชม. 45น.
1 แวะพัก
CNX
00:00
ICN
08:25
8ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ICN
00:00
CNX
02:30
26ชม. 30น.
1 แวะพัก
CNX
00:00
ICN
00:30
24ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
ICN
00:00
CNX
13:45
13ชม. 45น.
1 แวะพัก
CNX
00:00
ICN
08:25
8ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ICN
00:00
CNX
09:00
9ชม. 00น.
1 แวะพัก
CNX
00:00
ICN
00:30
24ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
ICN
00:00
CNX
13:45
13ชม. 45น.
1 แวะพัก
CNX
00:00
ICN
08:25
8ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 2 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ICN
00:00
CNX
21:00
21ชม. 00น.
1 แวะพัก
CNX
00:00
ICN
22:55
22ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
ICN
00:00
CNX
13:45
13ชม. 45น.
1 แวะพัก
CNX
00:00
ICN
10:20
10ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ICN
00:00
CNX
23:05
23ชม. 05น.
1 แวะพัก
CNX
00:00
ICN
19:00
19ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ICN
00:00
CNX
20:50
20ชม. 50น.
2 แวะพัก
CNX
00:00
ICN
19:00
19ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
ICN
00:00
CNX
13:45
13ชม. 45น.
1 แวะพัก
CNX
00:00
ICN
08:25
8ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
ICN
00:00
CNX
05:40
5ชม. 40น.
บินตรง
CNX
00:00
ICN
05:16
5ชม. 16น.
บินตรง
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ICN
00:00
CNX
16:50
16ชม. 50น.
1 แวะพัก
CNX
00:00
ICN
19:00
19ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ICN
00:00
CNX
01:10
25ชม. 10น.
1 แวะพัก
CNX
00:00
ICN
22:25
22ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
ICN
00:00
CNX
13:45
13ชม. 45น.
1 แวะพัก
CNX
00:00
ICN
08:25
8ชม. 25น.
1 แวะพัก
เที่ยวบินตรงICNไปCNXกับเดลต้า
หมายเลขเที่ยวบิน ขาออก ICN มาถึง CNX อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. ใช้ได้ระหว่าง
7924 19:10 22:50 19 ส.ค. - 28 ต.ค.
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

โซล
฿ 8,998
จุดหมาย

เชียงใหม่
฿ 8,998
สายการบิน รีวิวสายการบิน

12 รีวิวของผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินจาก โซล ไป เชียงใหม่ ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 8.9

โดยรวม
9.3
การขึ้นเครื่อง
9.2
ลูกเรือ
9.3
ความสะดวกสบาย
8.2
อาหาร
8.2
ความบันเทิง
8.5