ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก โคโลญ Köln/Bonn ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากโคโลญ Köln/Bonnไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 37 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
CGN
00:00
BKK
11:25
11ชม. 25น.
บินตรง
BKK
00:00
CGN
12:15
12ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
ลุฟท์ฮันซ่า
ลุฟท์ฮันซ่า
CGN
00:00
BKK
00:40
24ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
02:45
26ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
CGN
00:00
BKK
10:00
34ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
06:25
30ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
แอร์เบอร์ลิน
แอร์เบอร์ลิน
CGN
00:00
BKK
18:25
18ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
19:45
19ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
CGN
00:00
BKK
13:20
13ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
11:25
35ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 18 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
CGN
00:00
BKK
16:35
16ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
12:05
36ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
CGN
00:00
BKK
11:25
11ชม. 25น.
บินตรง
BKK
00:00
CGN
12:15
12ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ลุฟท์ฮันซ่า
ลุฟท์ฮันซ่า
CGN
00:00
BKK
00:10
24ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
02:45
26ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 2 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
CGN
00:00
BKK
18:15
18ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
18:55
18ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
CGN
00:00
BKK
18:05
18ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
16:35
16ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
แอร์เบอร์ลิน
แอร์เบอร์ลิน
CGN
00:00
BKK
19:55
19ชม. 55น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
21:05
21ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
CGN
00:00
BKK
11:25
11ชม. 25น.
บินตรง
BKK
00:00
CGN
12:15
12ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
CGN
00:00
BKK
04:35
28ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
06:25
30ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
แอร์เบอร์ลิน
แอร์เบอร์ลิน
CGN
00:00
BKK
19:10
19ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
19:45
19ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
CGN
00:00
BKK
10:00
34ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
16:35
16ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
CGN
00:00
BKK
10:15
34ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
11:25
35ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
แอร์เบอร์ลิน
แอร์เบอร์ลิน
CGN
00:00
BKK
18:50
18ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
19:45
19ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
CGN
00:00
BKK
18:05
18ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
02:25
26ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
CGN
00:00
BKK
17:35
17ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
12:15
12ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
CGN
00:00
BKK
11:25
11ชม. 25น.
บินตรง
BKK
00:00
CGN
12:15
12ชม. 15น.
บินตรง
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

โคโลญ
฿ 17,881
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 17,881