ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก โคโลญ Köln/Bonn ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากโคโลญ Köln/Bonnไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 4 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
CGN
00:00
BKK
11:25
11ชม. 25น.
บินตรง
BKK
00:00
CGN
12:15
12ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: จ. 22 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 19 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
CGN
00:00
BKK
17:55
17ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
23:50
23ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 5 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 19 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
CGN
00:00
BKK
13:55
38ชม. 55น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
12:20
36ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 7 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
CGN
00:00
BKK
11:25
11ชม. 25น.
บินตรง
BKK
00:00
CGN
12:15
12ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: จ. 29 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 13 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
CGN
00:00
BKK
17:55
17ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
21:25
21ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 16 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
CGN
00:00
BKK
11:05
11ชม. 05น.
บินตรง
BKK
00:00
CGN
12:55
12ชม. 55น.
บินตรง
ขาออก: อ. 6 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 14 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 36 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
CGN
00:00
BKK
15:30
15ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
18:30
18ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 13 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
CGN
00:00
BKK
09:35
57ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
11:15
35ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 24 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 21 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
CGN
00:00
BKK
11:25
11ชม. 25น.
บินตรง
BKK
00:00
CGN
12:55
12ชม. 55น.
บินตรง
ขาออก: ส. 2 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 27 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
CGN
00:00
BKK
09:35
57ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
16:35
40ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 22 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 20 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
CGN
00:00
BKK
17:55
17ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
23:50
23ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
CGN
00:00
BKK
11:25
11ชม. 25น.
บินตรง
BKK
00:00
CGN
12:15
12ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: จ. 29 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 12 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
CGN
00:00
BKK
15:30
15ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
18:30
18ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 7 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 21 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
CGN
00:00
BKK
04:05
52ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
17:25
41ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 18 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 37 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
CGN
00:00
BKK
11:25
11ชม. 25น.
บินตรง
BKK
00:00
CGN
12:15
12ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: พ. 21 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 15 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
CGN
00:00
BKK
17:55
17ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
21:25
21ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
CGN
00:00
BKK
11:25
11ชม. 25น.
บินตรง
BKK
00:00
CGN
12:15
12ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: อา. 25 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 21 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
CGN
00:00
BKK
10:25
34ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
23:50
23ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 4 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
CGN
00:00
BKK
11:25
11ชม. 25น.
บินตรง
BKK
00:00
CGN
12:15
12ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: จ. 26 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 21 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
CGN
00:00
BKK
15:30
15ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CGN
23:50
23ชม. 50น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

โคโลญ
฿ 16,402
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 16,402