ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก แวนคูเวอร์ Vancouver Intl ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากแวนคูเวอร์ Vancouver Intlไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 9 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YVR
00:00
BKK
13:35
37ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
03:15
27ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YVR
00:00
BKK
18:35
18ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
20:00
20ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
YVR
00:00
BKK
19:35
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
18:15
18ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เดลต้า
เดลต้า
YVR
00:00
BKK
16:40
40ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
22:42
46ชม. 42น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
YVR
00:00
BKK
17:40
17ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
08:50
32ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
YVR
00:00
BKK
18:00
18ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
16:05
16ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 9 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YVR
00:00
BKK
08:35
32ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
07:20
31ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
YVR
00:00
BKK
16:20
40ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
02:30
26ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 20 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 30 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
YVR
00:00
BKK
19:40
19ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
13:25
37ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YVR
00:00
BKK
13:35
37ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
02:35
50ชม. 35น.
3 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
YVR
00:00
BKK
07:30
31ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
21:05
21ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YVR
00:00
BKK
08:35
32ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
02:35
50ชม. 35น.
3 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เดลต้า
เดลต้า
YVR
00:00
BKK
15:40
39ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
22:42
46ชม. 42น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
YVR
00:00
BKK
21:05
21ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
21:05
21ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 2 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YVR
00:00
BKK
19:35
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
21:53
21ชม. 53น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
YVR
00:00
BKK
17:40
17ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
08:50
32ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 19 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เดลต้า
เดลต้า
YVR
00:00
BKK
18:05
42ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
22:42
46ชม. 42น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
YVR
00:00
BKK
19:35
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
17:00
17ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
YVR
00:00
BKK
07:30
31ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
07:10
31ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 3 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เดลต้า
เดลต้า
YVR
00:00
BKK
21:51
21ชม. 51น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
15:04
39ชม. 04น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

แวนคูเวอร์
฿ 18,959
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 18,959