ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก แวนคูเวอร์ ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากแวนคูเวอร์ไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 33 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YVR
00:00
BKK
11:15
35ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
02:35
50ชม. 35น.
3 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
YVR
00:00
BKK
17:40
17ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
20:35
20ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
YVR
00:00
BKK
19:10
19ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
07:10
31ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 29 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เดลต้า
เดลต้า
YVR
00:00
BKK
21:51
21ชม. 51น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
06:05
30ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
YVR
00:00
BKK
23:05
23ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
12:20
36ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 9 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
YVR
00:00
BKK
18:40
18ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
19:00
19ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YVR
00:00
BKK
19:30
19ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
06:50
30ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
YVR
00:00
BKK
20:00
20ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
00:35
24ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YVR
00:00
BKK
11:15
35ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
03:15
27ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
YVR
00:00
BKK
21:45
21ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
19:30
19ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YVR
00:00
BKK
23:20
23ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
07:20
31ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
YVR
00:00
BKK
21:45
21ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
12:45
36ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 26 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
YVR
00:00
BKK
21:35
21ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
17:30
17ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YVR
00:00
BKK
21:45
21ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
07:20
31ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 1 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
YVR
00:00
BKK
20:05
20ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
08:40
32ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YVR
00:00
BKK
19:30
19ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
06:50
30ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YVR
00:00
BKK
22:35
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
19:55
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 3 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เดลต้า
เดลต้า
YVR
00:00
BKK
00:31
24ชม. 31น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
15:04
39ชม. 04น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YVR
00:00
BKK
19:30
19ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
17:35
17ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 3 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เดลต้า
เดลต้า
YVR
00:00
BKK
03:50
27ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YVR
15:04
39ชม. 04น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

แวนคูเวอร์
฿ 16,362
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 16,362