ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก แวนคูเวอร์ ไป ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากแวนคูเวอร์ไปท่าอากาศยานเชียงใหม่

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YVR
09:20
CNX
13:05
27ชม. 45น.
2 แวะพัก
CNX
12:30
YVR
19:05
30ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 43 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
YVR
22:00
CNX
23:20
25ชม. 20น.
1 แวะพัก
CNX
14:20
YVR
07:20
17ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 15 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 26 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
YVR
19:50
CNX
20:25
24ชม. 35น.
2 แวะพัก
CNX
16:40
YVR
04:20
35ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 17 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YVR
07:00
CNX
23:20
40ชม. 20น.
2 แวะพัก
CNX
13:10
YVR
18:05
52ชม. 55น.
3 แวะพัก
ขาออก: อ. 2 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 9 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YVR
05:00
CNX
21:20
40ชม. 20น.
2 แวะพัก
CNX
13:10
YVR
18:05
52ชม. 55น.
3 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 13 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YVR
07:00
CNX
13:05
30ชม. 05น.
2 แวะพัก
CNX
13:10
YVR
18:05
28ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YVR
09:20
CNX
13:05
27ชม. 45น.
2 แวะพัก
CNX
12:30
YVR
19:05
30ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 22 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 11 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YVR
07:00
CNX
13:05
30ชม. 05น.
2 แวะพัก
CNX
13:10
YVR
18:05
28ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 11 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YVR
07:00
CNX
13:05
54ชม. 05น.
2 แวะพัก
CNX
13:10
YVR
18:05
28ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 4 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 38 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
YVR
22:00
CNX
23:20
25ชม. 20น.
1 แวะพัก
CNX
06:10
YVR
07:20
25ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 36 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
YVR
22:00
CNX
23:20
25ชม. 20น.
1 แวะพัก
CNX
02:55
YVR
23:15
20ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 39 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YVR
09:20
CNX
13:05
27ชม. 45น.
2 แวะพัก
CNX
12:30
YVR
19:05
30ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 35 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
YVR
22:00
CNX
15:50
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
CNX
10:40
YVR
07:20
20ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
YVR
22:00
CNX
20:30
22ชม. 30น.
1 แวะพัก
CNX
06:10
YVR
07:20
25ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 15 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 41 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
YVR
22:00
CNX
00:15
26ชม. 15น.
2 แวะพัก
CNX
14:20
YVR
07:20
17ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 15 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 36 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
YVR
22:00
CNX
04:55
30ชม. 55น.
2 แวะพัก
CNX
14:20
YVR
07:20
17ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 12 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YVR
07:20
CNX
18:00
34ชม. 40น.
1 แวะพัก
CNX
13:10
YVR
18:05
52ชม. 55น.
3 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 15 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 37 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
YVR
05:30
CNX
23:20
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
CNX
14:20
YVR
07:20
17ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 18 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 15 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
YVR
10:45
CNX
15:50
29ชม. 05น.
1 แวะพัก
CNX
13:25
YVR
06:25
17ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 20 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 11 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
YVR
22:30
CNX
13:05
38ชม. 35น.
3 แวะพัก
CNX
13:10
YVR
18:05
28ชม. 55น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

แวนคูเวอร์
฿ 14,092
จุดหมาย

เชียงใหม่
฿ 14,092