ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก แมนเชสเตอร์ Manchester ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากแมนเชสเตอร์ Manchesterไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 5 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 57 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
MAN
00:00
BKK
22:55
22ชม. 55น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MAN
19:25
20ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 8 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 22 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 42 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
MAN
00:00
BKK
19:25
19ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
MAN
18:00
18ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 18 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
KLM
KLM
MAN
00:00
BKK
23:30
23ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MAN
06:40
30ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 5 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 27 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
โอมานแอร์
โอมานแอร์
MAN
00:00
BKK
14:00
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
MAN
11:05
35ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 6 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
MAN
00:00
BKK
22:30
22ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
MAN
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 29 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 12 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
MAN
00:00
BKK
20:50
20ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
MAN
00:00
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 11 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
MAN
00:00
BKK
19:50
19ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MAN
19:20
19ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 12 ก.พ. 2018 ขากลับ: อ. 20 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 36 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
MAN
00:00
BKK
21:55
21ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
MAN
21:55
21ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 6 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 27 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
โอมานแอร์
โอมานแอร์
MAN
00:00
BKK
08:15
32ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
MAN
11:05
35ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 19 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 19 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 28 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
MAN
00:00
BKK
14:50
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
MAN
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
KLM
KLM
MAN
00:00
BKK
08:15
32ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
MAN
15:30
15ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 26 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 9 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
MAN
00:00
BKK
21:40
21ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
MAN
00:10
24ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 6 ก.พ. 2018 ขากลับ: ศ. 23 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 45 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
MAN
00:00
BKK
15:20
15ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
MAN
18:30
18ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
โอมานแอร์
โอมานแอร์
MAN
00:00
BKK
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
MAN
16:05
16ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 15 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
MAN
00:00
BKK
21:10
21ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MAN
02:05
26ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
MAN
00:00
BKK
15:45
15ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
MAN
16:40
16ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 26 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 14 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
MAN
00:00
BKK
10:15
34ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
MAN
18:30
18ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 24 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 11 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
MAN
00:00
BKK
16:25
16ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
MAN
02:30
26ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
โอมานแอร์
โอมานแอร์
MAN
00:00
BKK
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
MAN
16:05
16ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 12 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 2 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
MAN
00:00
BKK
20:30
20ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
MAN
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

แมนเชสเตอร์
฿ 16,864
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 16,864