ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก แฟร้งค์เฟิรต์ ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากแฟร้งค์เฟิรต์ไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 12 ม.ค. 2018 ขากลับ: พฤ. 15 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 35 วัน
คูเวตแอร์เวย์
คูเวตแอร์เวย์
FRA
08:55
BKK
23:50
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
21:45
FRA
13:10
15ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 15 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
โอมานแอร์
โอมานแอร์
FRA
06:35
BKK
21:20
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
05:10
FRA
08:05
26ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 21 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 1 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
FRA
09:15
BKK
23:05
13ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
07:05
FRA
13:45
30ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 14 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
Turkmenistan Airlines
Turkmenistan Airlines
FRA
12:00
BKK
02:55
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:40
FRA
15:30
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 11 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 37 วัน
กัลฟ์แอร์
กัลฟ์แอร์
FRA
05:45
BKK
21:55
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
06:00
FRA
07:00
25ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
FRA
05:45
BKK
19:45
14ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
20:55
FRA
14:25
17ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 31 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 16 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
FRA
06:55
BKK
22:15
15ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
06:30
FRA
23:00
16ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 21 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 4 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
รอยัลจอร์ดาเนียน
รอยัลจอร์ดาเนียน
FRA
11:05
BKK
06:15
19ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
20:30
FRA
13:55
18ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
FRA
06:35
BKK
01:35
19ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
05:55
FRA
10:20
28ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 24 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 30 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
FRA
12:45
BKK
13:10
24ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
21:10
FRA
15:50
18ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 2 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 22 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
คูเวตแอร์เวย์
คูเวตแอร์เวย์
FRA
08:55
BKK
23:50
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
21:45
FRA
13:10
15ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 16 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 8 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
คูเวตแอร์เวย์
คูเวตแอร์เวย์
FRA
08:55
BKK
23:50
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
21:45
FRA
13:10
15ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 6 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 4 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
โอมานแอร์
โอมานแอร์
FRA
05:35
BKK
19:45
14ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
15:05
FRA
08:05
17ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 25 ก.พ. 2018 ขากลับ: อ. 27 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
FRA
09:15
BKK
23:05
13ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
07:05
FRA
13:45
30ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 23 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 26 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 35 วัน
คูเวตแอร์เวย์
คูเวตแอร์เวย์
FRA
08:55
BKK
23:50
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
20:55
FRA
13:10
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 27 ม.ค. 2018 ขากลับ: ศ. 16 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
กัลฟ์แอร์
กัลฟ์แอร์
FRA
05:45
BKK
21:55
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
05:30
FRA
07:00
25ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 12 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
โอมานแอร์
โอมานแอร์
FRA
05:35
BKK
19:45
14ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
15:05
FRA
08:05
17ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 23 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 41 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
FRA
05:45
BKK
08:40
26ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
15:10
FRA
07:40
16ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 26 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 19 เม.ย. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 52 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
FRA
09:15
BKK
23:05
13ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
07:35
FRA
14:00
30ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 6 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 19 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
คูเวตแอร์เวย์
คูเวตแอร์เวย์
FRA
08:55
BKK
23:50
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
20:55
FRA
13:10
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

แฟร้งค์เฟิรต์
฿ 14,468
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 14,468