ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก เฮลซิงกิ Helsinki-Vantaa ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากเฮลซิงกิ Helsinki-Vantaaไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 22 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 5 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
KLM
KLM
HEL
00:00
BKK
15:05
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
03:00
27ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 8 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 43 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
HEL
00:00
BKK
17:20
17ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
03:55
27ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 15 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 5 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
HEL
00:00
BKK
10:30
34ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
17:55
17ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 20 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
HEL
00:00
BKK
07:35
31ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
14:05
14ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 5 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 45 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
HEL
00:00
BKK
15:55
16ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
04:25
28ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 20 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 4 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
HEL
00:00
BKK
22:05
22ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
02:35
26ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
HEL
00:00
BKK
22:15
22ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
04:50
28ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 7 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 44 วัน
แอร์เบอร์ลิน
แอร์เบอร์ลิน
HEL
00:00
BKK
21:10
21ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
21:35
21ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 30 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 23 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 55 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
HEL
00:00
BKK
20:55
20ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
22:50
22ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 1 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 50 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
HEL
00:00
BKK
06:20
30ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
03:55
27ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 6 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 44 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
HEL
00:00
BKK
12:55
12ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
04:25
28ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 21 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
HEL
00:00
BKK
21:25
21ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
17:55
17ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
HEL
00:00
BKK
15:05
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
14:05
14ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 9 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 4 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
HEL
00:00
BKK
22:05
22ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
01:05
25ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 5 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 46 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
HEL
00:00
BKK
16:20
17ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
03:55
27ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 31 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 23 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 54 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
HEL
00:00
BKK
22:35
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
22:50
22ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 8 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 42 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
HEL
00:00
BKK
16:55
16ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
04:25
28ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 5 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
KLM
KLM
HEL
00:00
BKK
15:05
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
03:00
27ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 1 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 16 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
HEL
00:00
BKK
21:15
21ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
09:45
33ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 22 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
HEL
00:00
BKK
21:25
21ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
23:45
23ชม. 45น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

เฮลซิงกิ
฿ 16,767
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 16,767