ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก เวนิส ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากเวนิสไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: พฤ. 12 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
SWISS
SWISS
VCE
00:00
BKK
13:45
13ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
01:40
25ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 15 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
VCE
00:00
BKK
02:15
26ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
01:25
25ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 26 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
VCE
00:00
BKK
23:30
23ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
22:45
22ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
VCE
00:00
BKK
03:35
27ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
17:05
17ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 5 ก.พ. 2018 ขากลับ: ส. 24 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
VCE
00:00
BKK
18:30
18ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
01:20
25ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 7 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 24 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
VCE
00:00
BKK
16:50
40ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
05:35
29ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
VCE
00:00
BKK
14:35
14ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
12:05
36ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 7 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
VCE
00:00
BKK
06:05
30ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
17:10
17ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 14 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 4 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
KLM
KLM
VCE
00:00
BKK
20:45
20ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
16:00
16ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 14 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 27 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
SWISS
SWISS
VCE
00:00
BKK
18:35
18ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
01:40
25ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 15 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
VCE
00:00
BKK
05:35
29ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
01:25
25ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 17 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 3 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
VCE
00:00
BKK
23:30
23ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
18:15
18ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 30 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
VCE
00:00
BKK
05:25
29ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 20 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
SWISS
SWISS
VCE
00:00
BKK
18:35
18ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
01:40
25ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 6 ก.พ. 2018 ขากลับ: ส. 24 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
VCE
00:00
BKK
17:20
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
01:20
25ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 11 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 25 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
VCE
00:00
BKK
23:30
23ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
22:45
22ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 1 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 7 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
VCE
00:00
BKK
03:10
27ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 8 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 24 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
VCE
00:00
BKK
02:30
26ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
05:35
29ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 28 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
SWISS
SWISS
VCE
00:00
BKK
13:35
13ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
01:40
25ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 19 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
VCE
00:00
BKK
20:05
20ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
20:50
20ชม. 50น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

เวนิส
฿ 17,225
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 17,225