ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก เวนิส ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากเวนิสไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 21 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
SWISS
SWISS
VCE
00:00
BKK
08:25
32ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
07:05
31ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 18 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 5 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
VCE
00:00
BKK
13:25
13ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
16:50
16ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 25 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 7 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
VCE
00:00
BKK
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
18:15
18ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 29 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
VCE
00:00
BKK
03:35
27ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
18:00
18ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
VCE
00:00
BKK
14:55
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
02:20
26ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 22 ก.พ. 2018 ขากลับ: ส. 3 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
VCE
00:00
BKK
23:30
23ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
17:20
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 19 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
VCE
00:00
BKK
03:35
27ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
06:45
30ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 15 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
SWISS
SWISS
VCE
00:00
BKK
13:35
13ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
01:40
25ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 28 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
VCE
00:00
BKK
18:30
18ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
20:45
20ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
VCE
00:00
BKK
03:35
27ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
06:05
30ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 27 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
SWISS
SWISS
VCE
00:00
BKK
08:25
32ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
11:45
35ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 15 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
VCE
00:00
BKK
21:40
21ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
18:15
18ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
VCE
00:00
BKK
18:30
18ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
20:45
20ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 28 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
SWISS
SWISS
VCE
00:00
BKK
13:35
13ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
07:05
31ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 10 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 21 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
VCE
00:00
BKK
16:05
16ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 18 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 29 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
VCE
00:00
BKK
23:30
23ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
22:45
22ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 19 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 7 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
VCE
00:00
BKK
18:30
18ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
19:35
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 29 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
SWISS
SWISS
VCE
00:00
BKK
13:35
13ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
11:45
35ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 29 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
VCE
00:00
BKK
13:50
13ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
07:20
31ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 2 ก.พ. 2018 ขากลับ: ศ. 16 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
VCE
00:00
BKK
21:20
21ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
VCE
03:20
27ชม. 20น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

เวนิส
฿ 17,349
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 17,349