ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก เม็กซิโก ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากเม็กซิโกไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 18 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
MEX
00:00
BKK
16:30
40ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MEX
16:05
40ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
MEX
00:00
BKK
05:15
29ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MEX
04:44
28ชม. 44น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เดลต้า
เดลต้า
MEX
00:00
BKK
05:50
29ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MEX
17:00
41ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 9 ม.ค. 2018 ขากลับ: พฤ. 18 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
MEX
00:00
BKK
14:50
38ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MEX
05:15
29ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 11 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 15 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
MEX
00:00
BKK
18:30
42ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MEX
14:25
38ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 26 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
MEX
00:00
BKK
09:00
33ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MEX
09:07
33ชม. 07น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
MEX
00:00
BKK
19:40
43ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MEX
06:45
54ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 8 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
MEX
00:00
BKK
00:30
24ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
MEX
17:05
41ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 7 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
MEX
00:00
BKK
19:40
43ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MEX
12:10
36ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 31 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 14 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
MEX
00:00
BKK
10:30
34ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MEX
13:20
37ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 24 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 31 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
MEX
00:00
BKK
05:35
29ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MEX
07:22
31ชม. 22น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 3 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 17 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
MEX
00:00
BKK
20:30
44ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MEX
13:20
37ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
MEX
00:00
BKK
06:00
30ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MEX
09:34
33ชม. 34น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 21 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
MEX
00:00
BKK
12:25
36ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MEX
10:15
34ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 23 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 28 วัน
เดลต้า
เดลต้า
MEX
00:00
BKK
05:50
29ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MEX
02:10
26ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 8 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
MEX
00:00
BKK
04:00
28ชม. 00น.
3 แวะพัก
BKK
00:00
MEX
05:55
29ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 15 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 29 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
MEX
00:00
BKK
05:35
29ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MEX
03:25
27ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 6 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 15 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
MEX
00:00
BKK
16:10
40ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MEX
05:15
29ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เดลต้า
เดลต้า
MEX
00:00
BKK
04:50
28ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MEX
10:50
34ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 7 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
MEX
00:00
BKK
07:25
31ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
MEX
23:20
23ชม. 20น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

เม็กซิโกซิตี้
฿ 26,097
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 26,097