ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก เม็กซิโกซิตี้ Juarez & other airports ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากเม็กซิโกซิตี้ Juarez & other airportsไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
MEX
12:45
BKK
19:25
30ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
14:50
MEX
23:45
32ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 9 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
บริติชแอร์เวย์
บริติชแอร์เวย์
MEX
17:40
BKK
17:40
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
07:40
MEX
03:35
43ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 15 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 28 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
MEX
03:00
BKK
07:50
28ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
06:00
MEX
13:15
31ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
MEX
01:40
BKK
11:00
33ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
04:55
MEX
13:40
32ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 24 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
KLM
KLM
MEX
16:55
BKK
16:05
23ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
07:15
MEX
12:00
28ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
MEX
03:00
BKK
07:25
28ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
13:30
MEX
23:45
34ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 10 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
บริติชแอร์เวย์
บริติชแอร์เวย์
MEX
17:40
BKK
17:40
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
07:40
MEX
03:35
43ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
MEX
12:45
BKK
21:50
33ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
13:30
MEX
23:45
34ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
MEX
12:45
BKK
19:25
30ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
13:30
MEX
23:45
34ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
บริติชแอร์เวย์
บริติชแอร์เวย์
MEX
17:40
BKK
17:40
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
07:40
MEX
03:35
43ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 15 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
MEX
15:25
BKK
05:10
37ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
06:00
MEX
13:15
31ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
MEX
01:40
BKK
11:00
33ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
04:55
MEX
13:40
32ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
MEX
03:00
BKK
07:25
28ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
13:30
MEX
23:45
34ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 13 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
บริติชแอร์เวย์
บริติชแอร์เวย์
MEX
17:40
BKK
17:40
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
07:40
MEX
03:35
43ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 15 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
MEX
03:00
BKK
07:50
28ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
06:00
MEX
13:15
31ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
MEX
12:45
BKK
18:45
30ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
13:30
MEX
23:45
34ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 11 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
MEX
01:40
BKK
11:00
33ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
03:15
MEX
03:30
24ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 4 ก.พ. 2018 ขากลับ: อ. 20 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
บริติชแอร์เวย์
บริติชแอร์เวย์
MEX
16:00
BKK
15:25
23ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
06:15
MEX
02:45
44ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 30 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 12 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
MEX
10:30
BKK
20:00
33ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
16:45
MEX
06:05
37ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 24 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
KLM
KLM
MEX
16:55
BKK
16:05
23ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
07:15
MEX
12:00
28ชม. 45น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

เม็กซิโกซิตี้
฿ 39,571
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 39,571