ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก เบลเยียม ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากเบลเยียมไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 8 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BRU
09:55
BKK
00:35
14ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
07:25
BRU
23:40
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 22 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 4 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BRU
16:35
BKK
07:40
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
22:00
BRU
13:45
15ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
BRU
07:40
BKK
22:15
14ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
04:55
BRU
19:15
14ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 23 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 8 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BRU
06:55
BKK
00:10
17ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
15:10
BRU
08:30
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BRU
19:40
BKK
23:30
27ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
06:40
BRU
11:50
29ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 26 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
BRU
04:16
BKK
00:50
44ชม. 34น.
2 แวะพัก
BKK
05:50
BRU
10:43
28ชม. 53น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 31 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 18 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BRU
11:55
BKK
07:50
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
14:30
BRU
15:00
24ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 28 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 12 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 46 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BRU
06:35
BKK
22:45
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
17:35
BRU
18:20
24ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 24 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
KLM
KLM
BRU
04:52
BKK
22:15
17ชม. 23น.
3 แวะพัก
BKK
07:15
BRU
23:08
15ชม. 53น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 6 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BRU
09:00
BKK
23:05
14ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
07:05
BRU
14:00
30ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 28 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 29 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BRU
00:50
BKK
23:05
22ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
07:35
BRU
14:00
30ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BRU
11:05
BKK
03:30
16ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
22:40
BRU
14:25
15ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 9 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 16 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BRU
05:05
BKK
21:55
16ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
15:10
BRU
08:30
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BRU
19:40
BKK
23:30
27ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
06:00
BRU
23:25
17ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
BRU
03:10
BKK
22:35
19ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
05:50
BRU
21:43
15ชม. 53น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 4 ม.ค. 2018 ขากลับ: พฤ. 11 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BRU
03:00
BKK
02:20
23ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
14:30
BRU
07:35
17ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 29 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
BRU
07:40
BKK
22:15
14ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
04:55
BRU
22:35
17ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 13 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 1 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BRU
09:35
BKK
09:50
24ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
11:00
BRU
13:45
26ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BRU
06:55
BKK
05:10
22ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
14:20
BRU
09:05
18ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 36 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BRU
19:40
BKK
23:30
27ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
06:00
BRU
23:25
17ชม. 25น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

บรัสเซลส์
฿ 15,654
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 15,654