ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก เบลเกรด Nikola Tesla ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากเบลเกรด Nikola Teslaไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: จ. 20 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BEG
00:00
BKK
13:30
13ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
20:55
20ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 11 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BEG
00:00
BKK
02:40
26ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
17:20
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 8 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BEG
00:00
BKK
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
14:15
14ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 10 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 28 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BEG
00:00
BKK
07:25
31ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
02:50
26ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 14 ก.พ. 2018 ขากลับ: ส. 3 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
แอร์เซอร์เบีย
แอร์เซอร์เบีย
BEG
00:00
BKK
00:10
24ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
09:25
33ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 6 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
BEG
00:00
BKK
15:50
15ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
15:40
15ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 28 ก.พ. 2018 ขากลับ: ส. 17 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
แอร์เบอร์ลิน
แอร์เบอร์ลิน
BEG
00:00
BKK
07:00
31ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
15:45
39ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BEG
00:00
BKK
19:55
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
20:55
20ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BEG
00:00
BKK
13:30
13ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
20:55
20ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BEG
00:00
BKK
02:40
26ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
17:10
17ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 17 ม.ค. 2018 ขากลับ: ศ. 26 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BEG
00:00
BKK
13:30
13ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
20:55
20ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 8 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 29 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BEG
00:00
BKK
20:00
20ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
20:25
20ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 21 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BEG
00:00
BKK
13:25
13ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
17:20
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 10 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BEG
00:00
BKK
19:55
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
20:55
20ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 17 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 7 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BEG
00:00
BKK
07:25
31ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
01:40
25ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BEG
00:00
BKK
13:45
13ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
16:30
16ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BEG
00:00
BKK
14:10
14ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
17:10
17ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 3 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 20 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BEG
00:00
BKK
13:30
13ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
20:55
20ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 20 ก.พ. 2018 ขากลับ: ส. 10 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BEG
00:00
BKK
07:25
31ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
03:50
26ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 24 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BEG
00:00
BKK
15:45
15ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
07:40
31ชม. 40น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

เบลเกรด
฿ 16,170
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 16,170