ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก เนปาล ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากเนปาลไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 8 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 17 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 41 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KTM
00:00
BKK
00:20
24ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
08:10
8ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
KTM
00:00
BKK
08:40
8ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
18:20
18ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
Nepal Airlines
Nepal Airlines
KTM
00:00
BKK
03:20
3ชม. 20น.
บินตรง
BKK
00:00
KTM
03:30
3ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: จ. 2 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 9 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
บิมานบังคลาเทศแอร์ไลน์
บิมานบังคลาเทศแอร์ไลน์
KTM
00:00
BKK
00:50
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
21:30
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
มาลินโดแอร์
มาลินโดแอร์
KTM
00:00
DMK
02:55
26ชม. 55น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
KTM
01:40
25ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 8 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 17 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 41 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KTM
00:00
DMK
00:20
24ชม. 20น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
KTM
08:10
8ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
KTM
00:00
BKK
17:50
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
01:25
25ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 3 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KTM
00:00
DMK
00:45
24ชม. 45น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
KTM
08:10
8ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
KTM
00:00
BKK
17:50
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
17:35
17ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 11 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KTM
00:00
BKK
00:20
24ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
20:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
KTM
00:00
BKK
17:50
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
17:35
17ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
บิมานบังคลาเทศแอร์ไลน์
บิมานบังคลาเทศแอร์ไลน์
KTM
00:00
BKK
00:50
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
21:30
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 11 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KTM
00:00
DMK
00:20
24ชม. 20น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
KTM
20:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
มาลินโดแอร์
มาลินโดแอร์
KTM
00:00
DMK
02:55
26ชม. 55น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
KTM
19:20
19ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
KTM
00:00
BKK
17:35
17ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
09:20
9ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 9 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
บิมานบังคลาเทศแอร์ไลน์
บิมานบังคลาเทศแอร์ไลน์
KTM
00:00
BKK
00:25
24ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
21:30
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KTM
00:00
BKK
23:00
23ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
16:05
16ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
KTM
00:00
BKK
17:35
17ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
15:20
15ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 9 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
มาลินโดแอร์
มาลินโดแอร์
KTM
00:00
DMK
18:30
18ชม. 30น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
KTM
03:40
27ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KTM
00:00
DMK
23:00
23ชม. 00น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
KTM
16:05
16ชม. 05น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กาฐมาณฑุ
฿ 9,826
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
เท่านั้น ฿ 9,826
เท่านั้น ฿ 9,826