ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก เซี่ยงไฮ้ Pu Dong ไป กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง (PVG - DMK)

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากเซี่ยงไฮ้ Pu Dongไปกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
DMK
09:45
9ชม. 45น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 26 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
โอเรียนท์ไทย
โอเรียนท์ไทย
PVG
00:00
DMK
04:40
4ชม. 40น.
บินตรง
DMK
00:00
PVG
04:20
4ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
PVG
00:00
DMK
04:20
4ชม. 20น.
บินตรง
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
DMK
13:00
13ชม. 00น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
DMK
12:30
12ชม. 30น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
PVG
10:30
10ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
DMK
12:30
12ชม. 30น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
PVG
14:55
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
DMK
12:30
12ชม. 30น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
PVG
10:30
10ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
DMK
13:00
13ชม. 00น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
PVG
14:45
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
DMK
16:15
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
PVG
00:00
DMK
04:20
4ชม. 20น.
บินตรง
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: อา. 17 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
DMK
17:25
17ชม. 25น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
DMK
14:55
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
PVG
10:35
10ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
DMK
12:05
12ชม. 05น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
PVG
10:10
10ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
DMK
16:15
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
PVG
16:10
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
DMK
11:10
11ชม. 10น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
PVG
10:35
10ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 26 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
DMK
11:50
11ชม. 50น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: ส. 23 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
DMK
13:00
13ชม. 00น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
DMK
14:10
14ชม. 10น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
PVG
16:10
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
DMK
11:10
11ชม. 10น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
PVG
10:30
10ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
DMK
11:50
11ชม. 50น.
1 แวะพัก
DMK
00:00
PVG
13:20
13ชม. 20น.
1 แวะพัก
เที่ยวบินตรงPVGไปDMKกับโอเรียนท์ไทย
หมายเลขเที่ยวบิน ขาออก PVG มาถึง DMK อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. ใช้ได้ระหว่าง
613 23:25 03:05 19 ส.ค. - 24 ส.ค.
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

เซี่ยงไฮ้
฿ 9,092
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 9,092