ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก เซี่ยงไฮ้ Hongqiao & other airports ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากเซี่ยงไฮ้ Hongqiao & other airportsไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
SHA
00:00
BKK
20:55
20ชม. 55น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SHA
19:05
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 3 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
SHA
00:00
BKK
08:00
8ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SHA
19:05
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
SHA
00:00
BKK
19:20
19ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SHA
18:35
18ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
SHA
00:00
BKK
15:05
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SHA
13:05
13ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 4 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
SHA
00:00
BKK
07:35
7ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SHA
10:55
10ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
จี๋เสียงแอร์ไลน์
จี๋เสียงแอร์ไลน์
SHA
00:00
BKK
04:30
4ชม. 30น.
บินตรง
BKK
00:00
SHA
04:25
4ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 26 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
โอเรียนท์ไทย
โอเรียนท์ไทย
SHA
00:00
BKK
04:40
4ชม. 40น.
บินตรง
BKK
00:00
SHA
04:20
4ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 28 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
Lucky Air
Lucky Air
SHA
00:00
BKK
23:05
23ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SHA
22:40
22ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 25 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SHA
00:00
BKK
18:16
18ชม. 16น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SHA
11:59
11ชม. 59น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
SHA
00:00
BKK
07:05
7ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SHA
13:45
13ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
SHA
00:00
BKK
16:30
16ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SHA
14:00
14ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
SHA
00:00
BKK
07:30
7ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SHA
14:15
14ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
SHA
00:00
BKK
10:00
10ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SHA
19:05
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
SHA
00:00
BKK
08:55
8ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SHA
12:50
12ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
SHA
00:00
BKK
19:20
19ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SHA
16:15
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
SHA
00:00
BKK
14:40
14ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SHA
12:55
12ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
SHA
00:00
BKK
08:00
8ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SHA
12:25
12ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
SHA
00:00
BKK
19:20
19ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SHA
17:20
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
SHA
00:00
BKK
13:05
13ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SHA
14:00
14ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 4 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
SHA
00:00
BKK
10:25
10ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SHA
10:55
10ชม. 55น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

เซี่ยงไฮ้
฿ 7,620
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 7,620