ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก เซี่ยงไฮ้ ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากเซี่ยงไฮ้ไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
PVG
00:00
BKK
00:50
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
PVG
19:05
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
PVG
00:00
BKK
17:20
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
PVG
14:15
14ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 1 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
Lucky Air
Lucky Air
PVG
00:00
BKK
23:05
23ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
PVG
22:40
22ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
BKK
11:50
11ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
PVG
13:20
13ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 2 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
PVG
00:00
BKK
06:45
6ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
PVG
10:55
10ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 28 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
PVG
00:00
BKK
17:35
17ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
PVG
14:50
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 30 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
โอเรียนท์ไทย
โอเรียนท์ไทย
PVG
00:00
BKK
04:40
4ชม. 40น.
บินตรง
BKK
00:00
PVG
04:20
4ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
PVG
00:00
BKK
14:40
14ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
PVG
14:00
14ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 18 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 27 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
PVG
00:00
BKK
21:05
21ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
PVG
20:00
20ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
PVG
00:00
BKK
04:20
4ชม. 20น.
บินตรง
BKK
00:00
PVG
04:15
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
PVG
00:00
BKK
13:05
13ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
PVG
14:00
14ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 18 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 21 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
PVG
00:00
BKK
17:50
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
PVG
20:00
20ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
PVG
00:00
BKK
10:00
10ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
PVG
19:05
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
BKK
11:50
11ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
PVG
14:45
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
PVG
00:00
BKK
22:00
22ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
PVG
19:05
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 2 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
PVG
00:00
BKK
14:45
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
PVG
12:30
12ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
PVG
00:00
BKK
14:40
14ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
PVG
15:25
15ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
BKK
10:30
10ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
PVG
10:35
10ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
PVG
00:00
BKK
13:05
13ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
PVG
12:55
12ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
00:00
BKK
22:05
22ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
PVG
10:10
10ชม. 10น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

เซี่ยงไฮ้
฿ 7,611
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 7,611
สายการบิน รีวิวสายการบิน

40 รีวิวของผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินจาก เซี่ยงไฮ้ ไป กรุงเทพฯ ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 6.1

โดยรวม
6.3
การขึ้นเครื่อง
6.1
ลูกเรือ
6.6
ความสะดวกสบาย
6.3
อาหาร
5.7
ความบันเทิง
5.7