ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก เซอร์เบีย ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากเซอร์เบียไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 5 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 17 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BEG
06:25
BKK
19:55
13ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
14:30
BEG
11:25
20ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 8 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 57 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BEG
09:20
BKK
23:30
14ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
05:15
BEG
12:45
31ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 9 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
BEG
08:00
BKK
23:50
15ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
21:35
BEG
13:15
15ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 16 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
แอร์เซอร์เบีย
แอร์เซอร์เบีย
BEG
06:55
BKK
19:35
12ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
13:05
BEG
06:20
17ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BEG
08:55
BKK
00:10
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
22:10
BEG
13:15
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 14 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BEG
06:25
BKK
02:20
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
15:40
BEG
11:25
19ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 15 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 27 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BEG
06:25
BKK
02:20
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
14:30
BEG
11:25
20ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BEG
20:50
BKK
23:30
26ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
06:40
BEG
23:10
16ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 29 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BEG
06:25
BKK
19:55
13ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
14:30
BEG
11:25
20ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 22 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BEG
08:55
BKK
22:10
13ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
14:05
BEG
07:20
17ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 28 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 9 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 43 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
BEG
08:00
BKK
23:50
15ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
07:10
BEG
13:15
30ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BEG
20:50
BKK
23:30
26ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
06:40
BEG
13:25
30ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 17 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 29 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BEG
06:25
BKK
19:55
13ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
14:30
BEG
11:25
20ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 15 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 48 วัน
แอร์เซอร์เบีย
แอร์เซอร์เบีย
BEG
06:55
BKK
19:35
12ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
15:10
BEG
06:20
15ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 29 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 7 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BEG
07:55
BKK
20:45
12ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
15:10
BEG
06:20
15ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 4 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
BEG
08:00
BKK
14:25
30ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
07:10
BEG
13:15
30ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 19 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BEG
06:25
BKK
19:55
13ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
14:30
BEG
11:25
20ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 10 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BEG
13:00
BKK
23:30
34ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
06:00
BEG
13:25
31ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 12 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 21 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BEG
08:55
BKK
22:10
13ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
14:20
BEG
13:15
22ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
แอร์เซอร์เบีย
แอร์เซอร์เบีย
BEG
06:55
BKK
21:55
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
15:10
BEG
06:20
15ชม. 10น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

เบลเกรด
฿ 16,216
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 16,216