ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก เซอร์เบีย ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากเซอร์เบียไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 24 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BEG
00:00
BKK
13:30
13ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
20:55
20ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 11 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BEG
00:00
BKK
02:40
26ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
17:20
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 12 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
แอร์เซอร์เบีย
แอร์เซอร์เบีย
BEG
00:00
BKK
01:45
25ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
17:15
17ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 3 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
BEG
00:00
BKK
06:25
30ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
15:40
15ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BEG
00:00
BKK
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
15:05
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 17 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 3 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BEG
00:00
BKK
07:25
31ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
02:50
26ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 8 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 29 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BEG
00:00
BKK
13:30
13ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
20:55
20ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 10 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 20 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BEG
00:00
BKK
19:55
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
20:55
20ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 21 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BEG
00:00
BKK
02:40
26ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
15:00
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 2 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 16 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
แอร์เซอร์เบีย
แอร์เซอร์เบีย
BEG
00:00
BKK
12:40
12ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
17:15
17ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 1 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
BEG
00:00
BKK
06:25
30ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
15:40
15ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BEG
00:00
BKK
13:45
13ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
16:30
16ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 5 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 17 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BEG
00:00
BKK
14:40
15ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
17:20
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 22 ม.ค. 2018 ขากลับ: พฤ. 8 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BEG
00:00
BKK
07:25
31ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
02:50
26ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 11 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
BEG
00:00
BKK
06:25
30ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
15:40
15ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BEG
00:00
BKK
19:25
19ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
14:30
14ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 10 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 19 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BEG
00:00
BKK
15:00
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
20:25
20ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 4 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 20 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
แอร์เซอร์เบีย
แอร์เซอร์เบีย
BEG
00:00
BKK
00:10
24ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
09:25
33ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 10 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 27 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BEG
00:00
BKK
07:25
31ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
02:50
26ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 18 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 33 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BEG
00:00
BKK
12:50
12ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BEG
20:25
20ชม. 25น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

เบลเกรด
฿ 16,186
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 16,186