ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก เจดดาห์ King Abdulaziz Intl ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากเจดดาห์ King Abdulaziz Intlไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 11 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 14 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
คูเวตแอร์เวย์
คูเวตแอร์เวย์
JED
00:00
BKK
08:30
32ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
JED
13:00
13ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 29 ม.ค. 2018 ขากลับ: ศ. 2 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
JED
00:00
BKK
15:05
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
JED
19:45
19ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
โอมานแอร์
โอมานแอร์
JED
00:00
BKK
13:00
13ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
JED
11:40
11ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
JED
00:00
BKK
13:50
13ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
JED
11:40
11ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 13 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
รอยัลจอร์ดาเนียน
รอยัลจอร์ดาเนียน
JED
00:00
BKK
17:50
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
JED
19:05
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 9 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
กัลฟ์แอร์
กัลฟ์แอร์
JED
00:00
BKK
03:05
27ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
JED
02:50
26ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
JED
00:00
BKK
18:15
18ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
JED
19:40
19ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 14 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
JED
00:00
BKK
10:15
10ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
JED
13:35
13ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 25 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ศรีลังกาแอร์ไลน์
ศรีลังกาแอร์ไลน์
JED
00:00
BKK
12:15
12ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
JED
08:25
32ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 11 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 25 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
แอร์อินเดีย
แอร์อินเดีย
JED
00:00
BKK
04:30
28ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
JED
14:50
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
โอมานแอร์
โอมานแอร์
JED
00:00
BKK
18:40
18ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
JED
18:40
18ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 15 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
รอยัลจอร์ดาเนียน
รอยัลจอร์ดาเนียน
JED
00:00
BKK
03:25
27ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
JED
19:05
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 14 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 28 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
JED
00:00
BKK
13:00
13ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
JED
22:15
22ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
โอมานแอร์
โอมานแอร์
JED
00:00
BKK
11:20
11ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
JED
11:35
11ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 28 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
รอยัลจอร์ดาเนียน
รอยัลจอร์ดาเนียน
JED
00:00
BKK
09:25
33ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
JED
19:05
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
โอมานแอร์
โอมานแอร์
JED
00:00
BKK
23:40
23ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
JED
07:10
31ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 19 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
JED
00:00
BKK
21:20
21ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
JED
11:40
35ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
โอมานแอร์
โอมานแอร์
JED
00:00
BKK
11:45
11ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
JED
11:45
11ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
JED
00:00
BKK
10:35
10ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
JED
11:40
11ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 4 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
โอมานแอร์
โอมานแอร์
JED
00:00
BKK
05:40
29ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
JED
18:40
18ชม. 40น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

เจดดาห์
฿ 16,385
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 16,385