ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ฮอนโนลูลู Honolulu ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากฮอนโนลูลู Honoluluไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
HNL
00:00
BKK
10:55
58ชม. 55น.
3 แวะพัก
BKK
00:00
HNL
09:55
57ชม. 55น.
3 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
HNL
00:00
BKK
07:25
31ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HNL
13:10
37ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
HNL
00:00
BKK
20:15
20ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HNL
03:35
27ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
HNL
00:00
BKK
21:45
21ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HNL
17:05
17ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
HNL
00:00
BKK
17:40
17ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HNL
17:50
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
จินแอร์
จินแอร์
HNL
00:00
BKK
20:05
20ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HNL
00:50
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
HNL
00:00
BKK
16:55
16ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HNL
03:25
27ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
HNL
00:00
BKK
20:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HNL
03:00
27ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
HNL
00:00
BKK
14:00
38ชม. 00น.
3 แวะพัก
BKK
00:00
HNL
05:50
29ชม. 50น.
3 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
HNL
00:00
BKK
14:00
38ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
HNL
23:10
23ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
HNL
00:00
BKK
16:55
16ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HNL
13:10
37ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
HNL
00:00
BKK
20:15
20ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HNL
00:55
24ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 26 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
HNL
00:00
BKK
12:30
36ชม. 30น.
3 แวะพัก
BKK
00:00
HNL
06:30
30ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
HNL
00:00
BKK
07:25
31ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HNL
13:10
37ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
HNL
00:00
BKK
15:45
15ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HNL
20:30
20ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
HNL
00:00
BKK
20:15
20ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HNL
03:35
27ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
HNL
00:00
BKK
21:25
21ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HNL
23:10
23ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
HNL
00:00
BKK
06:20
30ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HNL
08:35
32ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
HNL
00:00
BKK
07:25
31ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HNL
13:25
37ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
HNL
00:00
BKK
06:30
30ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HNL
17:50
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ฮอนโนลูลู
฿ 18,379
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 18,379