ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก อเมริกาเหนือ ไป กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากอเมริกาเหนือไปกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 31 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 14 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
EWR
DMK
30ชม. 15น.
2 แวะพัก
DMK
EWR
37ชม. 08น.
3 แวะพัก
ขาออก: อ. 31 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 15 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
LGA
DMK
29ชม. 45น.
2 แวะพัก
DMK
LGA
37ชม. 23น.
3 แวะพัก
ขาออก: อ. 21 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 5 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
EWR
DMK
29ชม. 15น.
3 แวะพัก
DMK
EWR
37ชม. 08น.
3 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 27 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
EWR
DMK
29ชม. 15น.
3 แวะพัก
DMK
EWR
37ชม. 08น.
3 แวะพัก
ขาออก: อา. 19 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 29 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
ORD
DMK
36ชม. 50น.
2 แวะพัก
DMK
ORD
52ชม. 17น.
3 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
EWR
DMK
29ชม. 25น.
3 แวะพัก
DMK
EWR
36ชม. 24น.
3 แวะพัก
ขาออก: อ. 14 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 4 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
LGA
DMK
27ชม. 05น.
2 แวะพัก
DMK
LGA
37ชม. 23น.
3 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
LGA
DMK
29ชม. 50น.
3 แวะพัก
DMK
LGA
37ชม. 53น.
3 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
EWR
DMK
30ชม. 20น.
3 แวะพัก
DMK
EWR
36ชม. 24น.
3 แวะพัก
ขาออก: อ. 31 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 19 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
JFK
DMK
34ชม. 30น.
2 แวะพัก
DMK
JFK
27ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 7 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 43 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
JFK
DMK
32ชม. 50น.
2 แวะพัก
DMK
JFK
27ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 31 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 15 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
JFK
DMK
34ชม. 30น.
2 แวะพัก
DMK
JFK
42ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 7 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
ORD
DMK
39ชม. 55น.
2 แวะพัก
DMK
ORD
53ชม. 17น.
3 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
LGA
DMK
29ชม. 50น.
3 แวะพัก
DMK
LGA
37ชม. 53น.
3 แวะพัก
ขาออก: อ. 28 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
JFK
DMK
34ชม. 30น.
2 แวะพัก
DMK
JFK
42ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
JFK
DMK
41ชม. 50น.
2 แวะพัก
DMK
JFK
42ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
JFK
DMK
32ชม. 50น.
2 แวะพัก
DMK
JFK
41ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
ORD
DMK
41ชม. 15น.
2 แวะพัก
DMK
ORD
50ชม. 09น.
3 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 37 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
JFK
DMK
34ชม. 35น.
2 แวะพัก
DMK
JFK
41ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 19 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 27 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
LGA
DMK
52ชม. 35น.
3 แวะพัก
DMK
LGA
37ชม. 23น.
3 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ชิคาโก
฿ 20,942
นวร์ก
฿ 20,477
นิวยอร์ก
เท่านั้น ฿ 20,477
เท่านั้น ฿ 22,070
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 20,477