ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก อิสราเอล ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากอิสราเอลไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: ส. 26 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
รอยัลจอร์ดาเนียน
รอยัลจอร์ดาเนียน
TLV
00:00
BKK
02:45
26ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
TLV
11:00
11ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
TLV
00:00
BKK
16:25
16ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
TLV
23:30
23ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
TLV
00:00
BKK
13:05
13ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
TLV
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 7 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 30 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
TLV
00:00
BKK
22:15
46ชม. 15น.
3 แวะพัก
BKK
00:00
TLV
19:40
43ชม. 40น.
3 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 19 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
TLV
00:00
BKK
17:35
17ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
TLV
23:30
23ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
TLV
00:00
BKK
00:50
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
TLV
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 10 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 27 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
TLV
00:00
BKK
14:25
14ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
TLV
04:00
28ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
TLV
00:00
BKK
09:50
33ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
TLV
23:25
23ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
TLV
00:00
BKK
15:10
15ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
TLV
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
TLV
00:00
BKK
16:25
16ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
TLV
23:30
23ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 20 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
TLV
00:00
BKK
13:05
13ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
TLV
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 24 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 5 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
TLV
00:00
BKK
16:30
16ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
TLV
17:30
17ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
TLV
00:00
BKK
00:25
24ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
TLV
02:35
26ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 20 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 32 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
TLV
00:00
BKK
09:50
33ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
TLV
16:40
16ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
TLV
00:00
BKK
18:15
18ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
TLV
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
TLV
00:00
BKK
03:25
27ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
TLV
16:40
16ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
TLV
00:00
BKK
09:50
33ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
TLV
17:10
17ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 26 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
TLV
00:00
BKK
21:35
21ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
TLV
23:25
23ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 9 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
TLV
00:00
BKK
08:15
32ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
TLV
16:00
16ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
TLV
00:00
BKK
15:35
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
TLV
23:25
23ชม. 25น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

เทลอาวี
฿ 19,756
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 19,756