ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก อิสราเอล ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากอิสราเอลไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: ส. 26 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
รอยัลจอร์ดาเนียน
รอยัลจอร์ดาเนียน
TLV
04:30
BKK
07:15
26ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
20:30
TLV
07:30
11ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
TLV
03:00
BKK
00:30
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
06:00
TLV
22:40
16ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
TLV
17:45
BKK
06:50
13ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
17:30
TLV
08:45
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 1 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 31 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
แอร์เซอร์เบีย
แอร์เซอร์เบีย
TLV
02:15
BKK
22:55
20ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
15:10
TLV
11:15
20ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
SWISS
SWISS
TLV
12:05
BKK
01:35
37ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
08:40
TLV
03:25
18ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 24 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 3 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 41 วัน
อุซเบกิสถานแอร์เวย์
อุซเบกิสถานแอร์เวย์
TLV
20:20
BKK
10:15
13ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
21:10
TLV
11:35
14ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 18 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 27 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
TLV
18:15
BKK
00:05
29ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
07:05
TLV
13:05
30ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
TLV
02:15
BKK
02:55
24ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
19:45
TLV
00:50
29ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 21 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 7 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
EL AL
EL AL
TLV
18:10
BKK
05:00
10ชม. 50น.
บินตรง
BKK
19:20
TLV
07:00
11ชม. 40น.
บินตรง
ขาออก: พ. 22 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
TLV
20:00
BKK
22:20
26ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
05:15
TLV
04:45
23ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
TLV
12:35
BKK
01:25
12ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
17:30
TLV
08:45
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
รอยัลจอร์ดาเนียน
รอยัลจอร์ดาเนียน
TLV
19:45
BKK
07:35
11ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
20:30
TLV
23:15
26ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 29 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 12 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
แอร์เซอร์เบีย
แอร์เซอร์เบีย
TLV
02:15
BKK
22:55
20ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
13:05
TLV
11:15
22ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
TLV
08:10
BKK
00:35
16ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
05:15
TLV
04:45
23ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 8 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
SWISS
SWISS
TLV
12:05
BKK
01:35
37ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
08:40
TLV
03:25
18ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 22 ก.พ. 2018 ขากลับ: อ. 13 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
อุซเบกิสถานแอร์เวย์
อุซเบกิสถานแอร์เวย์
TLV
06:00
BKK
19:20
13ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
06:25
TLV
21:25
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 27 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 5 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
TLV
09:00
BKK
00:05
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
07:05
TLV
23:10
16ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
TLV
17:45
BKK
06:50
13ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
17:30
TLV
08:45
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 5 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 14 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
แอร์เซอร์เบีย
แอร์เซอร์เบีย
TLV
02:15
BKK
20:45
18ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
13:05
TLV
11:15
22ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
TLV
14:40
BKK
00:30
33ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
06:00
TLV
05:25
23ชม. 25น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

เทลอาวี
฿ 19,747
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 19,747
สายการบิน รีวิวสายการบิน

21 รีวิวของผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินจาก เทลอาวี ไป กรุงเทพฯ ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 6.0

โดยรวม
6.1
การขึ้นเครื่อง
7.5
ลูกเรือ
7.2
ความสะดวกสบาย
5.9
อาหาร
5.6
ความบันเทิง
4.1