ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก สตอกโฮล์ม Arlanda ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากสตอกโฮล์ม Arlandaไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ARN
00:50
BKK
00:35
23ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
07:25
ARN
11:55
28ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 7 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 29 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
ARN
13:05
BKK
12:35
23ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
01:45
ARN
00:30
22ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
KLM
KLM
ARN
07:15
BKK
00:50
17ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
08:05
ARN
09:50
25ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 2 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 28 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
แอร์อินเดีย
แอร์อินเดีย
ARN
15:40
BKK
08:35
16ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
03:55
ARN
19:40
15ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
ARN
14:15
BKK
05:50
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
17:30
ARN
11:05
17ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 20 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
ARN
16:10
BKK
23:30
31ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
06:00
ARN
12:45
30ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 28 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
ARN
15:45
BKK
07:50
16ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
18:55
ARN
09:00
14ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
ARN
02:20
BKK
11:05
32ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
14:20
ARN
15:20
25ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 8 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 26 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
ARN
08:35
BKK
07:40
23ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
11:00
ARN
12:55
25ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 1 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 15 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
ARN
01:00
BKK
22:15
21ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
06:30
ARN
00:25
17ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 28 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 11 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ARN
00:10
BKK
23:05
22ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
08:05
ARN
12:55
28ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 27 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
ARN
09:30
BKK
07:20
21ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
02:40
ARN
00:35
21ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 8 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ARN
00:50
BKK
00:35
23ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
07:05
ARN
21:55
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 15 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 8 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
ARN
06:40
BKK
12:35
29ชม. 55น.
2 แวะพัก
BKK
01:45
ARN
00:30
22ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
แอร์อินเดีย
แอร์อินเดีย
ARN
16:40
BKK
10:35
17ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
04:55
ARN
19:40
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
ARN
12:25
BKK
22:45
34ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
17:35
ARN
17:30
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ARN
00:50
BKK
00:35
23ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
07:25
ARN
11:55
28ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
ARN
08:45
BKK
23:30
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
06:00
ARN
20:40
14ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 1 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 5 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 35 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
ARN
14:05
BKK
11:55
21ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
14:10
ARN
15:10
25ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
ARN
02:20
BKK
22:10
19ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
14:20
ARN
15:20
25ชม. 00น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

สตอกโฮล์ม
฿ 14,503
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 14,503