ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ศรีลังกา ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากศรีลังกาไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 15 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 18 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
CMB
00:00
BKK
10:50
10ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CMB
07:40
7ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
CMB
00:00
BKK
05:25
29ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CMB
14:40
14ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ศรีลังกาแอร์ไลน์
ศรีลังกาแอร์ไลน์
CMB
00:00
BKK
03:35
3ชม. 35น.
บินตรง
BKK
00:00
CMB
03:20
3ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ส. 20 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 24 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
CMB
00:00
BKK
10:30
10ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CMB
13:25
13ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 2 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 15 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
CMB
00:00
BKK
11:40
11ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CMB
15:30
15ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 15 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 46 วัน
มาลินโดแอร์
มาลินโดแอร์
CMB
00:00
BKK
04:55
28ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CMB
06:45
6ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
CMB
00:00
BKK
08:00
8ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CMB
13:10
13ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
CMB
00:00
BKK
17:20
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CMB
06:45
6ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ศรีลังกาแอร์ไลน์
ศรีลังกาแอร์ไลน์
CMB
00:00
BKK
03:35
3ชม. 35น.
บินตรง
BKK
00:00
CMB
03:20
3ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: อ. 31 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 3 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
CMB
00:00
BKK
08:30
8ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CMB
06:55
6ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 26 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ศรีลังกาแอร์ไลน์
ศรีลังกาแอร์ไลน์
CMB
00:00
BKK
03:35
3ชม. 35น.
บินตรง
BKK
00:00
CMB
03:30
3ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
CMB
00:00
BKK
17:05
17ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CMB
13:25
13ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 27 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
CMB
00:00
BKK
11:40
11ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CMB
16:10
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 20 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 22 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
CMB
00:00
BKK
19:35
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CMB
09:45
9ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ศรีลังกาแอร์ไลน์
ศรีลังกาแอร์ไลน์
CMB
00:00
BKK
03:35
3ชม. 35น.
บินตรง
BKK
00:00
CMB
03:20
3ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 19 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 24 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
CMB
00:00
BKK
11:40
11ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CMB
07:40
7ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 9 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ศรีลังกาแอร์ไลน์
ศรีลังกาแอร์ไลน์
CMB
00:00
BKK
03:35
3ชม. 35น.
บินตรง
BKK
00:00
CMB
03:20
3ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: พ. 29 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 3 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
CMB
00:00
BKK
14:20
14ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CMB
07:40
7ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 6 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 8 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ศรีลังกาแอร์ไลน์
ศรีลังกาแอร์ไลน์
CMB
00:00
BKK
03:35
3ชม. 35น.
บินตรง
BKK
00:00
CMB
03:20
3ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: อา. 18 ก.พ. 2018 ขากลับ: ศ. 23 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
CMB
00:00
BKK
14:20
14ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
CMB
10:30
10ชม. 30น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

โคลัมโบ
฿ 6,805
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 6,805