ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก วอร์ซอ Chopin & สนามบินอื่นๆ ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากวอร์ซอ Chopin & สนามบินอื่นๆไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
WAW
00:00
BKK
21:45
21ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
WAW
20:00
20ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
WAW
00:00
BKK
16:45
16ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
WAW
14:10
14ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
WAW
00:00
BKK
16:05
16ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
WAW
11:15
35ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
WAW
00:00
BKK
09:15
33ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
WAW
16:40
16ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
KLM
KLM
WAW
00:00
BKK
16:25
16ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
WAW
04:35
28ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
WAW
00:00
BKK
12:30
12ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
WAW
03:35
27ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
WAW
00:00
BKK
22:40
22ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
WAW
21:50
21ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 2 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
WAW
00:00
BKK
05:50
29ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
WAW
05:05
29ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
WAW
00:00
BKK
17:15
17ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
WAW
15:35
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 20 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
WAW
00:00
BKK
18:55
18ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
WAW
21:30
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
SWISS
SWISS
WAW
00:00
BKK
14:00
14ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
WAW
00:55
24ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
WAW
00:00
BKK
22:30
22ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
WAW
20:00
20ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 44 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
WAW
00:00
BKK
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
WAW
03:55
27ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
WAW
00:00
BKK
22:35
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
WAW
09:00
33ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
WAW
00:00
BKK
16:25
16ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
WAW
16:40
16ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
KLM
KLM
WAW
00:00
BKK
16:25
16ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
WAW
15:05
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
WAW
00:00
BKK
19:45
19ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
WAW
07:55
31ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
WAW
00:00
BKK
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
WAW
06:50
30ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
WAW
00:00
BKK
16:30
16ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
WAW
21:50
21ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
WAW
00:00
BKK
05:50
29ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
WAW
14:40
14ชม. 40น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

วอร์ซอ
฿ 18,147
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 18,147