ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก วอชิงตัน ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากวอชิงตันไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
เดลต้า
เดลต้า
DCA
00:00
BKK
00:05
24ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
00:57
24ชม. 57น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
DCA
00:00
BKK
01:20
25ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
23:20
23ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DCA
00:00
BKK
18:20
66ชม. 20น.
3 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
23:45
47ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เดลต้า
เดลต้า
DCA
00:00
BKK
00:05
24ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
00:57
24ชม. 57น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
DCA
00:00
BKK
06:23
30ชม. 23น.
3 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
23:20
23ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เดลต้า
เดลต้า
DCA
00:00
BKK
03:05
27ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
05:57
29ชม. 57น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
DCA
00:00
BKK
05:45
29ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
12:30
36ชม. 30น.
3 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
DCA
00:00
BKK
02:10
26ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
21:45
45ชม. 45น.
3 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 1 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DCA
00:00
BKK
22:15
46ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
14:44
62ชม. 44น.
3 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เดลต้า
เดลต้า
DCA
00:00
BKK
03:10
27ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
05:32
29ชม. 32น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 28 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
DCA
00:00
BKK
02:10
26ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
12:30
36ชม. 30น.
3 แวะพัก
ขาออก: ส. 26 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
เดลต้า
เดลต้า
DCA
00:00
BKK
00:05
24ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
00:57
24ชม. 57น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
DCA
00:00
BKK
01:20
25ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
23:20
23ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
เดลต้า
เดลต้า
DCA
00:00
BKK
03:05
27ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
03:59
27ชม. 59น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
DCA
00:00
BKK
04:15
28ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
10:50
34ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เดลต้า
เดลต้า
DCA
00:00
BKK
02:45
26ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
03:59
27ชม. 59น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
DCA
00:00
BKK
01:20
25ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
11:10
35ชม. 10น.
3 แวะพัก
ขาออก: ส. 19 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 29 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DCA
00:00
BKK
23:52
23ชม. 52น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
01:48
25ชม. 48น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
DCA
00:00
BKK
01:20
25ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
10:20
34ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
DCA
00:00
BKK
05:43
29ชม. 43น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
23:20
23ชม. 20น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

วอชิงตัน
฿ 27,253
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 27,253