ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก วอชิงตัน Reagan-National ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากวอชิงตัน Reagan-Nationalไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
เดลต้า
เดลต้า
DCA
00:00
BKK
03:10
27ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
00:57
24ชม. 57น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 20 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 22 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 34 วัน
ANA
ANA
DCA
00:00
BKK
02:25
26ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
23:52
23ชม. 52น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DCA
00:00
BKK
18:20
66ชม. 20น.
3 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
23:45
47ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
DCA
00:00
BKK
03:35
27ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
14:45
38ชม. 45น.
3 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 30 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
DCA
00:00
BKK
04:53
28ชม. 53น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
08:40
32ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 1 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
DCA
00:00
BKK
01:55
25ชม. 55น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
12:06
36ชม. 06น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 17 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 21 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ยูไนเต็ด
ยูไนเต็ด
DCA
00:00
BKK
02:20
26ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
03:34
27ชม. 34น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
เดลต้า
เดลต้า
DCA
00:00
BKK
03:10
27ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
00:57
24ชม. 57น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
เดลต้า
เดลต้า
DCA
00:00
BKK
03:05
27ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
00:57
24ชม. 57น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 17 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 19 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
DCA
00:00
BKK
05:00
29ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
08:32
32ชม. 32น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DCA
00:00
BKK
02:05
26ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
01:31
25ชม. 31น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เดลต้า
เดลต้า
DCA
00:00
BKK
03:05
27ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
07:27
31ชม. 27น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 33 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DCA
00:00
BKK
02:05
26ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
00:14
24ชม. 14น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 2 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 33 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
DCA
00:00
BKK
07:05
31ชม. 05น.
3 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
10:20
34ชม. 20น.
3 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เดลต้า
เดลต้า
DCA
00:00
BKK
03:10
27ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
02:29
26ชม. 29น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 20 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
DCA
00:00
BKK
04:10
28ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
23:20
23ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เดลต้า
เดลต้า
DCA
00:00
BKK
03:05
27ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
05:57
29ชม. 57น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 20 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 26 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DCA
00:00
BKK
18:20
42ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
02:19
50ชม. 19น.
3 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
DCA
00:00
BKK
03:30
27ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
23:20
23ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
DCA
00:00
BKK
01:20
25ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DCA
23:20
23ชม. 20น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

วอชิงตัน
฿ 27,249
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 27,249