ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ลอนดอน Stansted ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากลอนดอน Stanstedไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 60 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
STN
04:00
BKK
18:50
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
06:50
STN
22:00
15ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 16 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ลุฟท์ฮันซ่า
ลุฟท์ฮันซ่า
STN
16:10
BKK
04:10
36ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
19:00
STN
21:35
26ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 6 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
STN
16:00
BKK
01:15
33ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
08:50
STN
21:20
36ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 10 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 7 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
STN
03:50
BKK
23:05
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
05:50
STN
21:00
15ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 6 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 14 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
STN
02:55
BKK
21:20
18ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
05:50
STN
21:00
15ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 27 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
ลุฟท์ฮันซ่า
ลุฟท์ฮันซ่า
STN
14:30
BKK
02:40
36ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
18:50
STN
20:45
25ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
STN
16:00
BKK
00:55
32ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
19:45
STN
21:20
25ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
STN
03:50
BKK
23:05
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
02:20
STN
21:55
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 17 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 39 วัน
ลุฟท์ฮันซ่า
ลุฟท์ฮันซ่า
STN
09:25
BKK
02:00
16ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
18:50
STN
20:45
25ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
STN
16:00
BKK
00:55
32ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
19:45
STN
21:20
25ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 7 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
STN
04:00
BKK
18:50
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
02:20
STN
21:55
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 2 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
STN
16:00
BKK
00:55
32ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
19:45
STN
21:20
25ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
ลุฟท์ฮันซ่า
ลุฟท์ฮันซ่า
STN
03:50
BKK
04:20
24ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
08:50
STN
09:15
48ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
STN
03:50
BKK
23:05
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
06:50
STN
22:00
15ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 4 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
STN
16:00
BKK
00:55
32ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
19:45
STN
21:20
25ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ลุฟท์ฮันซ่า
ลุฟท์ฮันซ่า
STN
03:50
BKK
04:20
24ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
08:50
STN
09:15
48ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 7 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
STN
03:50
BKK
23:05
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
05:50
STN
21:00
15ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 25 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ลุฟท์ฮันซ่า
ลุฟท์ฮันซ่า
STN
03:50
BKK
04:20
24ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
08:50
STN
09:15
48ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
STN
16:00
BKK
00:55
32ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
19:55
STN
22:15
26ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ยูโรวิงส์
ยูโรวิงส์
STN
03:50
BKK
23:05
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
02:20
STN
21:55
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ลอนดอน
฿ 19,985
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 19,985