ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ราลี Raleigh-Durham ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากราลี Raleigh-Durhamไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 17 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
กัลฟ์แอร์
กัลฟ์แอร์
RDU
14:10
BKK
18:30
52ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
17:30
RDU
21:05
51ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 14 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 37 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
RDU
11:20
BKK
16:45
29ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
17:35
RDU
05:40
36ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 8 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 21 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
RDU
13:25
BKK
05:55
40ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
16:45
RDU
05:56
37ชม. 11น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
RDU
04:00
BKK
04:00
24ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
17:15
RDU
19:31
26ชม. 16น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 9 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
RDU
07:00
BKK
17:00
34ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
21:35
RDU
03:26
29ชม. 51น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 3 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เดลต้า
เดลต้า
RDU
02:10
BKK
06:10
28ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
07:50
RDU
02:16
42ชม. 26น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 15 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 36 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
RDU
11:20
BKK
16:45
29ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
17:35
RDU
05:40
36ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 9 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 21 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
RDU
11:10
BKK
05:55
42ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
19:55
RDU
05:56
34ชม. 01น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 3 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 7 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
RDU
01:30
BKK
10:55
33ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
14:30
RDU
19:16
28ชม. 46น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 11 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 40 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
RDU
11:20
BKK
21:50
34ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
17:35
RDU
05:40
36ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 10 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 21 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
RDU
02:12
BKK
05:55
27ชม. 43น.
2 แวะพัก
BKK
16:45
RDU
05:56
37ชม. 11น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 22 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 12 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 52 วัน
กัลฟ์แอร์
กัลฟ์แอร์
RDU
13:25
BKK
15:55
26ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
05:30
RDU
21:30
40ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
RDU
15:23
BKK
21:40
30ชม. 17น.
2 แวะพัก
BKK
17:15
RDU
19:31
26ชม. 16น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 12 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 39 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
RDU
11:20
BKK
16:45
29ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
17:35
RDU
05:40
36ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 11 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 21 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
RDU
02:12
BKK
05:55
27ชม. 43น.
2 แวะพัก
BKK
16:45
RDU
05:56
37ชม. 11น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 2 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
RDU
15:23
BKK
21:40
30ชม. 17น.
2 แวะพัก
BKK
16:25
RDU
19:31
27ชม. 06น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 8 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 11 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
กัลฟ์แอร์
กัลฟ์แอร์
RDU
14:10
BKK
18:30
52ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
07:50
RDU
21:05
37ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 13 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 38 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
RDU
11:20
BKK
16:45
29ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
17:35
RDU
05:40
36ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 14 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 22 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
RDU
08:25
BKK
05:55
45ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
04:50
RDU
05:56
25ชม. 06น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
RDU
15:23
BKK
21:40
30ชม. 17น.
2 แวะพัก
BKK
16:25
RDU
19:31
27ชม. 06น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ราลี
฿ 26,338
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 26,338