ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ราลี Raleigh-Durham ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากราลี Raleigh-Durhamไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 43 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
RDU
00:00
BKK
01:40
25ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
RDU
11:37
35ชม. 37น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 6 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 15 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
กัลฟ์แอร์
กัลฟ์แอร์
RDU
00:00
BKK
04:20
28ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
RDU
03:35
27ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 28 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
RDU
00:00
BKK
10:30
34ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
RDU
12:05
36ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 7 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
RDU
00:00
BKK
16:30
40ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
RDU
05:35
29ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 12 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 27 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เดลต้า
เดลต้า
RDU
00:00
BKK
01:19
25ชม. 19น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
RDU
12:31
36ชม. 31น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 14 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
RDU
00:00
BKK
01:40
25ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
RDU
02:16
26ชม. 16น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
RDU
00:00
BKK
01:40
25ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
RDU
09:58
33ชม. 58น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 3 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 28 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
RDU
00:00
BKK
10:38
34ชม. 38น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
RDU
12:31
36ชม. 31น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 29 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
RDU
00:00
BKK
05:25
29ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
RDU
12:05
36ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 3 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
RDU
00:00
BKK
01:30
25ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
RDU
11:43
35ชม. 43น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 4 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 22 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
RDU
00:00
BKK
01:30
25ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
RDU
04:46
28ชม. 46น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 29 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 28 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
RDU
00:00
BKK
16:16
40ชม. 16น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
RDU
02:00
26ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
RDU
00:00
BKK
10:30
34ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
RDU
12:05
36ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 21 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 4 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
RDU
00:00
BKK
01:30
25ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
RDU
11:43
35ชม. 43น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 12 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 28 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เดลต้า
เดลต้า
RDU
00:00
BKK
02:25
26ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
RDU
11:55
35ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 18 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
RDU
00:00
BKK
00:20
24ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
RDU
04:46
28ชม. 46น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 6 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 29 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
RDU
00:00
BKK
02:00
26ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
RDU
04:40
28ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
RDU
00:00
BKK
05:25
29ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
RDU
12:05
36ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 19 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
RDU
00:00
BKK
01:30
25ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
RDU
01:59
25ชม. 59น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 25 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
RDU
00:00
BKK
00:20
24ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
RDU
04:46
28ชม. 46น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ราลี
฿ 23,441
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 23,441