ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก มิลาน Orio Al Serio ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากมิลาน Orio Al Serioไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 5 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 28 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BGY
00:00
BKK
22:25
23ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BGY
16:10
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 30 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 27 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BGY
00:00
BKK
06:30
30ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
BGY
06:05
30ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 21 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 3 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BGY
00:00
BKK
23:25
23ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BGY
16:10
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BGY
00:00
BKK
23:55
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BGY
15:50
15ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 19 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 4 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BGY
00:00
BKK
23:25
23ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BGY
16:10
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BGY
00:00
BKK
16:05
40ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
BGY
15:30
39ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 24 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 4 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BGY
00:00
BKK
23:25
23ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BGY
16:10
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 6 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 58 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BGY
00:00
BKK
06:30
30ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
BGY
06:05
30ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 19 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BGY
00:00
BKK
23:25
23ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BGY
16:10
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 6 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BGY
00:00
BKK
06:30
30ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
BGY
06:10
30ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 26 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BGY
00:00
BKK
23:25
23ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BGY
16:10
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 18 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 21 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BGY
00:00
BKK
06:30
30ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
BGY
08:55
32ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 9 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BGY
00:00
BKK
23:55
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BGY
15:50
15ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 24 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 2 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BGY
00:00
BKK
06:30
30ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
BGY
06:05
30ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 4 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BGY
00:00
BKK
23:55
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BGY
15:50
15ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 1 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 10 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BGY
00:00
BKK
06:30
30ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
BGY
15:40
39ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 14 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BGY
00:00
BKK
23:55
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BGY
15:50
15ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BGY
00:00
BKK
23:45
47ชม. 45น.
3 แวะพัก
BKK
00:00
BGY
21:00
45ชม. 00น.
3 แวะพัก
ขาออก: พ. 18 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BGY
00:00
BKK
23:55
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BGY
15:50
15ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 8 ม.ค. 2018 ขากลับ: พฤ. 25 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BGY
00:00
BKK
06:30
30ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
BGY
06:05
30ชม. 05น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

มิลาน
฿ 16,435
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 16,435