ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก มาร์เซย์ Marseille ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากมาร์เซย์ Marseilleไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ลุฟท์ฮันซ่า
ลุฟท์ฮันซ่า
MRS
14:30
BKK
05:10
14ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
19:00
MRS
11:00
16ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
MRS
05:45
BKK
00:50
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
05:50
MRS
00:00
18ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 1 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 15 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
KLM
KLM
MRS
13:40
BKK
23:15
33ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
07:15
MRS
23:30
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 1 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 28 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 28 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
MRS
12:55
BKK
22:45
33ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
17:35
MRS
18:00
24ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 2 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 15 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
MRS
01:45
BKK
07:05
29ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
20:55
MRS
17:20
20ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
MRS
15:15
BKK
23:30
32ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
06:00
MRS
15:20
33ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 25 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 16 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
บริติชแอร์เวย์
บริติชแอร์เวย์
MRS
06:20
BKK
22:25
16ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
06:15
MRS
11:30
29ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 30 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 42 วัน
ลุฟท์ฮันซ่า
ลุฟท์ฮันซ่า
MRS
14:30
BKK
05:10
14ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
19:50
MRS
20:20
24ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
MRS
05:45
BKK
00:50
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
05:50
MRS
00:00
18ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 19 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 3 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ลุฟท์ฮันซ่า
ลุฟท์ฮันซ่า
MRS
14:10
BKK
03:40
13ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
18:50
MRS
10:55
16ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 8 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 18 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
MRS
12:55
BKK
03:50
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
17:35
MRS
11:45
18ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
MRS
02:00
BKK
22:35
20ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
05:50
MRS
00:00
18ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 32 วัน
ลุฟท์ฮันซ่า
ลุฟท์ฮันซ่า
MRS
14:30
BKK
05:10
14ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
19:00
MRS
11:00
16ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
KLM
KLM
MRS
05:40
BKK
23:15
17ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
07:15
MRS
23:30
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 24 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 6 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
MRS
06:40
BKK
22:45
16ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
17:35
MRS
11:45
18ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 6 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
MRS
06:35
BKK
22:35
16ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
08:05
MRS
12:30
28ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 9 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 28 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
MRS
12:10
BKK
07:05
18ชม. 55น.
2 แวะพัก
BKK
13:05
MRS
12:15
23ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 22 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ลุฟท์ฮันซ่า
ลุฟท์ฮันซ่า
MRS
05:40
BKK
03:40
22ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
18:50
MRS
10:55
16ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 24 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 2 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
MRS
08:05
BKK
05:50
21ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
18:40
MRS
17:55
23ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 15 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
KLM
KLM
MRS
02:50
BKK
00:50
22ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
08:05
MRS
23:25
15ชม. 20น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

มาร์เซย์
฿ 16,395
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 16,395