ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก มอนทรีออล ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากมอนทรีออลไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 19 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
YUL
00:00
BKK
23:05
23ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YUL
07:10
31ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 11 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 17 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
YUL
00:00
BKK
04:30
28ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YUL
04:05
28ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 28 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 20 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
SWISS
SWISS
YUL
00:00
BKK
05:30
29ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YUL
14:15
38ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 17 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 7 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เดลต้า
เดลต้า
YUL
00:00
BKK
07:10
31ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YUL
04:17
28ชม. 17น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
YUL
00:00
BKK
00:00
24ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YUL
06:14
30ชม. 14น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 14 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 21 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 39 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
YUL
00:00
BKK
01:20
25ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YUL
05:28
29ชม. 28น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 29 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 19 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
KLM
KLM
YUL
00:00
BKK
03:04
27ชม. 04น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YUL
16:50
40ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 15 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 24 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YUL
00:00
BKK
05:30
29ชม. 30น.
3 แวะพัก
BKK
00:00
YUL
04:50
28ชม. 50น.
3 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 2 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
YUL
00:00
BKK
04:45
28ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YUL
07:10
31ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 5 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 4 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
YUL
00:00
BKK
22:05
23ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YUL
08:20
32ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 13 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 5 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
SWISS
SWISS
YUL
00:00
BKK
05:30
29ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YUL
14:15
38ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 24 ม.ค. 2018 ขากลับ: พฤ. 22 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
YUL
00:00
BKK
21:50
21ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YUL
06:15
30ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 26 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
เดลต้า
เดลต้า
YUL
00:00
BKK
00:14
24ชม. 14น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YUL
10:26
34ชม. 26น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
YUL
00:00
BKK
00:00
24ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YUL
06:14
30ชม. 14น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 28 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 19 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 50 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
YUL
00:00
BKK
04:10
28ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YUL
08:20
32ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 27 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 11 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
YUL
00:00
BKK
22:20
22ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YUL
20:20
44ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
YUL
00:00
BKK
02:05
26ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
YUL
04:42
28ชม. 42น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 27 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 29 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
SWISS
SWISS
YUL
00:00
BKK
05:30
29ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YUL
14:15
38ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 30 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 19 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
KLM
KLM
YUL
00:00
BKK
03:04
27ชม. 04น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YUL
16:50
40ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 30 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 20 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
YUL
00:00
BKK
03:04
27ชม. 04น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
YUL
16:20
40ชม. 20น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

มอนทรีออล
฿ 23,242
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 23,242