ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ฟุกุโอกะ Fukuoka ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากฟุกุโอกะ Fukuokaไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: จ. 16 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
FUK
06:30
BKK
08:50
26ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
07:55
FUK
01:20
17ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เจจูแอร์
เจจูแอร์
FUK
08:45
BKK
21:59
13ชม. 14น.
1 แวะพัก
BKK
21:35
FUK
10:45
13ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 8 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 14 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
แอร์มาเก๊า
แอร์มาเก๊า
FUK
09:20
BKK
07:35
22ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
06:35
FUK
06:20
23ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 6 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
FUK
13:15
BKK
22:55
9ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
20:55
FUK
06:10
9ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 13 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 14 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
FUK
07:30
BKK
20:05
12ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
19:55
FUK
13:20
17ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 27 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
FUK
07:05
BKK
22:15
15ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
06:00
FUK
13:55
7ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 25 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
FUK
13:30
BKK
21:05
7ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
21:15
FUK
04:15
7ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 10 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
FUK
12:40
BKK
08:05
19ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
02:40
FUK
09:40
7ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 9 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
FUK
11:30
BKK
10:05
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
09:30
FUK
08:30
23ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 18 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
FUK
05:30
BKK
11:10
29ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
12:25
FUK
01:20
12ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 21 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
FUK
06:30
BKK
16:05
9ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
15:05
FUK
01:20
10ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
เจจูแอร์
เจจูแอร์
FUK
09:55
BKK
21:25
11ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
19:45
FUK
09:55
14ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 23 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
FUK
06:30
BKK
08:50
26ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
07:20
FUK
01:20
18ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
FUK
13:15
BKK
09:20
20ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
20:55
FUK
10:15
13ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 30 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 7 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
FUK
10:50
BKK
22:10
11ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
21:10
FUK
12:30
15ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เจจูแอร์
เจจูแอร์
FUK
08:45
BKK
22:35
13ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
21:35
FUK
10:45
13ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 24 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
FUK
06:30
BKK
12:45
30ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
07:55
FUK
01:20
17ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
FUK
14:15
BKK
23:55
9ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
05:25
FUK
13:50
8ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 3 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
FUK
10:50
BKK
22:10
11ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
21:10
FUK
12:30
15ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 25 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 27 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
FUK
05:30
BKK
16:30
11ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
15:05
FUK
01:20
10ชม. 15น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ฟุกุโอกะ
฿ 8,996
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 8,996