ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ฟินแลนด์ ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากฟินแลนด์ไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
HEL
00:00
BKK
17:25
17ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
08:05
32ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
HEL
00:00
BKK
22:50
22ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
22:30
22ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 9 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 22 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
HEL
00:00
BKK
21:10
21ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
22:10
22ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
HEL
00:00
BKK
15:35
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
17:55
17ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 1 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 16 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
KLM
KLM
HEL
00:00
BKK
21:15
21ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
17:25
41ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 15 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 28 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
HEL
00:00
BKK
06:00
30ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
03:55
27ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 20 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 39 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
HEL
00:00
BKK
17:10
17ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
15:05
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 29 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
นอร์วีเจียนแอร์ไลน์
นอร์วีเจียนแอร์ไลน์
HEL
00:00
BKK
17:30
17ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
17:50
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 23 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 45 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
HEL
00:00
BKK
20:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
05:00
29ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 19 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 10 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
HEL
00:00
BKK
15:25
15ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
22:50
22ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
แอร์เบอร์ลิน
แอร์เบอร์ลิน
HEL
00:00
BKK
17:20
17ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
21:35
21ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 27 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
HEL
00:00
BKK
09:40
9ชม. 40น.
บินตรง
BKK
00:00
HEL
11:10
11ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: จ. 13 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
HEL
00:00
BKK
21:10
21ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
21:35
21ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 13 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 27 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
HEL
00:00
BKK
12:55
12ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
08:25
32ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 13 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
HEL
00:00
BKK
23:10
23ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
02:05
26ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 14 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 29 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
HEL
00:00
BKK
21:25
21ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
23:45
23ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 9 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 22 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
HEL
00:00
BKK
01:00
25ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
03:45
27ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 23 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
HEL
00:00
BKK
19:15
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
15:05
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
HEL
00:00
BKK
02:10
26ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
21:15
21ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 19 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 1 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
HEL
00:00
BKK
12:55
12ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
HEL
08:25
32ชม. 25น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

เฮลซิงกิ
฿ 16,219
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 16,219
สายการบิน รีวิวสายการบิน

9 รีวิวของผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินจาก เฮลซิงกิ ไป กรุงเทพฯ ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 6.7

โดยรวม
6.7
การขึ้นเครื่อง
7.6
ลูกเรือ
7.8
ความสะดวกสบาย
6.7
อาหาร
5.1
ความบันเทิง
5.6