ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ฟอร์ต ลอเดอร์เดล Fort Lauderdale ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากฟอร์ต ลอเดอร์เดล Fort Lauderdaleไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
FLL
00:00
BKK
06:40
30ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
FLL
04:24
28ชม. 24น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
FLL
00:00
BKK
02:29
26ชม. 29น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
FLL
07:40
31ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 4 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
FLL
00:00
BKK
16:55
40ชม. 55น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
FLL
11:11
35ชม. 11น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 4 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
FLL
00:00
BKK
01:20
25ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
FLL
11:14
35ชม. 14น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 18 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
FLL
00:00
BKK
05:05
29ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
FLL
06:05
30ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
FLL
00:00
BKK
00:45
48ชม. 45น.
3 แวะพัก
BKK
00:00
FLL
14:55
38ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
FLL
00:00
BKK
10:40
34ชม. 40น.
3 แวะพัก
BKK
00:00
FLL
09:44
33ชม. 44น.
3 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 44 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
FLL
00:00
BKK
06:40
30ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
FLL
15:10
39ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
FLL
00:00
BKK
06:40
30ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
FLL
04:24
28ชม. 24น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 4 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 29 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
FLL
00:00
BKK
00:22
24ชม. 22น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
FLL
11:42
35ชม. 42น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
FLL
00:00
BKK
08:09
32ชม. 09น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
FLL
07:40
31ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
FLL
00:00
BKK
08:10
32ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
FLL
07:40
31ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 11 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 3 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
FLL
00:00
BKK
06:40
54ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
FLL
09:20
33ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 13 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 22 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 41 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
FLL
00:00
BKK
04:05
28ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
FLL
13:46
37ชม. 46น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 8 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
FLL
00:00
BKK
08:02
32ชม. 02น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
FLL
11:14
35ชม. 14น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 2 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 18 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
FLL
00:00
BKK
08:10
32ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
FLL
07:40
31ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
FLL
00:00
BKK
05:05
29ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
FLL
06:05
30ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 4 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 15 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
FLL
00:00
BKK
16:55
40ชม. 55น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
FLL
09:55
33ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
FLL
00:00
BKK
02:20
26ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
FLL
05:07
29ชม. 07น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 4 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
FLL
00:00
BKK
07:00
31ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
FLL
21:40
45ชม. 40น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ฟอร์ต ลอเดอร์เดล
฿ 21,084
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 21,084