ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก พอร์ตแลนด์ Portland ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากพอร์ตแลนด์ Portlandไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 49 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PDX
00:00
BKK
19:10
43ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
PDX
15:50
39ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 2 ก.พ. 2018 ขากลับ: ส. 3 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
PDX
00:00
BKK
21:35
21ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
PDX
20:03
20ชม. 03น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 5 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PDX
00:00
BKK
16:20
40ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
PDX
05:47
29ชม. 47น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 18 ก.พ. 2018 ขากลับ: ส. 3 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
PDX
00:00
BKK
00:15
24ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
PDX
20:03
20ชม. 03น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 24 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PDX
00:00
BKK
04:00
28ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
PDX
03:59
27ชม. 59น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PDX
00:00
BKK
04:10
28ชม. 10น.
3 แวะพัก
BKK
00:00
PDX
23:10
47ชม. 10น.
3 แวะพัก
ขาออก: อา. 19 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PDX
00:00
BKK
04:25
28ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
PDX
04:52
52ชม. 52น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PDX
00:00
BKK
22:25
22ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
PDX
01:01
25ชม. 01น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 5 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 27 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
PDX
00:00
BKK
09:25
34ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
PDX
06:58
30ชม. 58น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 18 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 7 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PDX
00:00
BKK
17:05
41ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
PDX
09:31
33ชม. 31น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 7 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 27 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
PDX
00:00
BKK
03:45
27ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
PDX
06:58
30ชม. 58น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PDX
00:00
BKK
05:40
29ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
PDX
15:22
39ชม. 22น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 10 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
PDX
00:00
BKK
23:30
23ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
PDX
07:42
31ชม. 42น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 2 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 25 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PDX
00:00
BKK
14:50
38ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
PDX
18:21
42ชม. 21น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 11 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
PDX
00:00
BKK
11:19
35ชม. 19น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
PDX
07:42
31ชม. 42น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PDX
00:00
BKK
04:30
28ชม. 30น.
3 แวะพัก
BKK
00:00
PDX
00:32
24ชม. 32น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 24 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
PDX
00:00
BKK
21:35
21ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
PDX
05:23
29ชม. 23น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 27 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PDX
00:00
BKK
13:45
61ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
PDX
09:31
33ชม. 31น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
PDX
00:00
BKK
03:14
27ชม. 14น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
PDX
04:51
28ชม. 51น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 19 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
PDX
00:00
BKK
23:30
23ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
PDX
00:10
24ชม. 10น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

พอร์ตแลนด์
฿ 19,487
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 19,487
สายการบิน